POLECAMY: „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” wydawnictwa Plantpress – zmiany w 2018 roku

Zapraszamy do zakupu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych wydawnictwa PLANTPRESS na 2018 rok.

Tegoroczny „Program” jest wersją interaktywną, zawierającą bieżące informacje dotyczące:

  • pełnego doboru środków ochrony
  • strategii antyodpornościowej (kody FRAC i IRAC)
  • zasad i tabeli mieszania
  • pozostałości (MRL)

Bogato ilustrowany!!! Liczne galerie dostępne na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację skanującą kody QR.

 www.sadownictwo.co/Program-ochrony-roslin-sadowniczych-2018

Przygotowywane przez wydawnictwo Plantpress programy ochrony już dawno przestały być wyłącznie zbiorem tabel zawierających dawki środków ochrony roślin i suche fakty im towarzyszące.W tegorocznym „Programie…”  można znaleźć dodatkowo informacje uwzględniające zmiany na bieżąco zachodzące w przepisach, obrocie handlowym itp. Wydawca ma nadzieję, że pomoże to Państwu w zapobiegnięciu konsekwencjom niepełnej wiedzy/nieznajomości: prawa, obecnej sytuacji w produkcji roślinnej, czy orientacji w światowych trendach handlowych, itp. Poniżej przegląd ważnych zmian i niektóre tabele.

Wycofane z użycia
Z doboru fungicydów wykreślone zostały: Systemik 125 SL (zawierający myklobutanil) wykorzystywany do ochrony jabłoni przed parchem i mączniakiem oraz Vision 250 EC (mieszanina pyrimetanilu i fluchinkonazolu) używany przeciwko parchowi jabłoni. W liście zoocydów nie znajdzie się już teraz środków Ammo Super 100 EW oraz Fury 100 EW (oba zawierały zeta-cypermetrynę), którymi zwalczano toczyka gruszowiaczka żerującego na jabłoni. Z listy herbicydów wykreślono Lenazar 80 WP (lenacyl) wykorzystywany do eliminowania zbędnej roślinności na plantacjach truskawki.

Większa liczba środków
„Program…” na rok 2018 znacznie różni się od zeszłorocznego liczbą nowo zarejestrowanych fungicydów (tabela 1), zoocydów (tab. 2), regulatorów wzrostu (tab. 3), herbicydów (tab. 4). Dużą grupę stanowią takie, w których składzie znajdują się substancje czynne już wykorzystywane w polskim sadownictwie, ale są też i niestosowane dotychczas przez naszych sadowników.

Tabela 1. Nowe fungicydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych


*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
**informacje o rejestracji tego produktu dotarły do nas po zesłaniu „Programu…” do druku

Tabela 2. Nowe zoocydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych


*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Tabela 3. Nowe regulatory wzrostu dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Tabela 4. Nowe herbicydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony sadów i plantacji roślin owocowych


Rozszerzenie rejestracji
Ale zmiany to także rozszerzenia rejestracji o zastosowania dla kolejnych gatunków czy przeciwko innym agrofagom. W tabelach 5, 6, 7, 8 znajdują się te dane, które są właśnie takimi nowościami. Pozostałe zastosowania dotyczące wymienionych produktów nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017. W celu uzyskania pełnej informacji należy sięgnąć po nasz kompletny nowy „Program…” na rok 2018.

Tabela 5. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania fungicydów, którym rozszerzono rejestrację


Tabela 6. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania zoocydów, którym rozszerzono rejestrację

Tabela 7. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania regulatorów wzrostu, którym rozszerzono rejestrację

Tabela 8. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania herbicydów, którym rozszerzono rejestrację

Kody FRAC i IRAC
Sporo miejsca w „Programie … na 2018 r” poświęcamy też racjonalnemu użyciu środków ochrony roślin, aby w jak największym stopniu oszczędzać środowisko oraz aby długo i z powodzeniem z nich korzystać. Dlatego też kładziemy nacisk na przestrzeganie strategii antyodpornościowej. Ponieważ w etykietach środków ochrony roślin pojawiają się obecnie numery grupy ryzyka wywołania odporności, do której zakwalifikowany został dany związek wykorzystywany w ochronie roślin, dlatego też na łamach „Programu…” rozkodowujemy te liczby. Informujemy co oznaczają i jak interpretować numery grup wg. FRAC i IRAC. W efekcie podpowiadamy, w jaki sposób rotować środki ochrony w poszczególnych zabiegach, aby nie doprowadzić do wyselekcjonowania form agrofagów odpornych na nadużywaną czy źle stosowaną substancję czynną.

„Program…” w ręku a w telefonie – zdjęcia chorób i szkodników!
I najważniejsza nowość w tegorocznym „Programie…”. Sięgając po szczegółowe zalecenia ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczycie Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo iphone, także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, do którego należy „przejść” (klikając w tym miejscu ekranu). Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących danego agrofaga w różnych stadiach, objawy jego oobecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie porównywać objawy znajdując się w sadzie czy na plantacji z widzianymi na ekranie.

Poniżej graficznie kilka kroków jak korzystać z INTERAKTYWNEGO Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2018 r.

Opracowano na podstawie informacji wydawcy z prasy:
http://www.ogrodinfo.pl/ochrona-roslin/program-ochrony-roslin-sadowniczych-zmiany-w-2018-roku