Actara 25 WG w ochronie jabłoni i innych upraw

Actara 25 WG

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Bawełnica korówka
Mszyca jabłoniowa
Mszyca jabłoniowo – babkowa
Mszyca jabłoniowo – zbożowa
Zawartość substancji aktywnej
tiametoksam
3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)
amina; związek z grupy neonikotynoidów – 25% w 1 kg środka
Opis działania
Środek owadobójczy w formie granul do
sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w
ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych. Na
roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych. bawełnica korówka
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Środek
stosować w fazie zielonego pąka, najpoźniej na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem kwitnienia drzew lub po zakończeniu kwitnienia drzew

Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.

Okres karencji
21 DNI
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy
Dla pszczół – 14 DNI
Uwagi
Środek stosować maksymalnie dwukrotnie w
okresie wegetacji danej rośliny uprawnej. Środek działa niezależnie od
temperatury i warunków pogodowych. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w
dniu jej przygotowania.

(Źródło: http://www.ochronasadu.pl/preparat-ochrony-dla-jabloni/actara-25-wg )

Szybko i skutecznie zwalcza stonkę ziemniaczaną! 
  • Hamuje żerowanie stonki natychmiast po zastosowaniu
  • Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodnika (larwy i chrząszcze)
  • Jeden zabieg często pozwala całkowicie wyeliminować stonkę
  • Działa aż do 5 tygodni
  • Nie boi się wysokich temperatur
  • Dawka: 60-80 g/ha
  • Zabieg wykonuje się po pojawieniu się larw lub chrząszczy szkodnika
ACTARA ® 25 WG
Środek owadobójczy w formie granul
przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej oraz
szkodników ssących i gryzących na roślinach sadowniczych.

Zastosowania
Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do
zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku oraz
szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych. Na roślinie
działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. Ze względu na selektywność
dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach
ochrony roślin.

(Źródło:  http://www3.syngenta.com/country/pl/pl/produty/scp/insektycydy/Pages/actara_25_wg.aspx )

 

www.sadownictwo.co/Actara 25 WG

Informujemy,
że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie
charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie
się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze
środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.