Adiuwanty – polecamy ATPOLAN 80 EC

ATPOLAN 80 EC opakowania 1L i 5L

ATPOLAN 80 EC

Adiuwant – środek wspomagający w formie
płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą   użytkową
niektórych   środków   chwastobójczych   i   grzybobójczych stosowanych
aparaturą naziemną, do których zaleca się dodawanie adiuwanta.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:  olej SN- 76%.

DZIAŁANIE ŚRODKA

Atpolan 80 EC powoduje:
– obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin
– poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni
– podwyższenie zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala
na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY  I DAWKI

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Atpolan 80 EC  stosować w  terminach,  dawkach  i  w  sposób zalecany dla poszczególnych
środków ochrony roślin.

UWAGA:

Dodatek adiuwanta jest szczególnie zalecany gdy w odchwaszczanych
uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek
chwastobójczy lub chwasty w starszej fazie rozwojowej a także wówczas,
gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na
silne opady deszczu.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie rezerwatów.Nie zanieczyszczać wód preparatem i jego opakowaniem.

Uwaga: Zabrania   się   stosowania   środka  w warunkach   bezpośredniego   nasłonecznienia   i temperaturze powyżej 25oC.

Informacje producenta: www.agromix.com.pl/atpolan80ec Informujemy,
że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie
charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie
się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze
środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.