Arysta SIARKA nawóz zawierający 80% siarki całkowitej

Arysta SIARKA 25kg nawóz 80% siarki całkowitej

Opakowanie – 25kg

Nawóz ARYSTA SIARKA jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę w sytuacji, gdy na roślinach występują objawy niedoborów tego składnika, a także w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego. Nawóz zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na wysokość i jakość plonów.

 

Zapraszamy do zakupu na: www.sadownictwo.co/ARYSTA SIARKA

Zalety:

uzupełnia niedobory siarki
zwiększa efektywność wykorzystania azotu
korzystny wpływ na wysokość i jakość plonów.

Zawartość składników pokarmowych w % (m/m)

Siarka (S) całkowita – 80%
Rozpuszczalność składnika pokarmowego >80%

Sposób działania
Nawóz siarkowy przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz roślin uprawianych na glebach ubogich w siarkę, gdy na roślinach występują objawy niedoborów tego składnika oraz w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego.

Uprawa Zalecana dawka Termin stosowania
Rzepak, gorczyca 6-10 kg/ha Jesień: pierwszy zabieg w fazie 5-8 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg po wznowieniu wegetacji, drugi zabieg przed kwitnieniem
Burak cukrowy 4-6 kg/ha 2 zabiegi, pierwszy zabieg w fazie 6-8 liści, drugi zabieg przed zwarciem międzyrzędzi
Zboża 6-8 kg/ha
4-6 kg/ha Jesień: pierwszy zabieg w fazie 3-4 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg do końca krzewienia, drugi zabieg w fazie strzelania w źdźbło
Kukurydza 6-10 kg/ha Od fazy 4-6 liści
Warzywa kapustne 1-2 kg/ha 2-3 zabiegi profilaktyczne
Warzywa cebulowe 1-2 kg/ha 2-3 zabiegi profilaktyczne
Drzewa i krzewy owocowe 4-6 kg/ha 2-3 zabiegi od fazy pękania pąków do fazy różowego pąka
Łąki, pastwiska 6-8 kg/ha Od początku ruszenia wegetacji, ostatni zabieg 4 tygodnie przed planowanym zbiorem

Karencja: nie dotyczy

Okres ważności: 3 lata

Uwaga:
Nawóz mineralny ARYSTA SIARKA nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. Nie należy stosować nawozu w czasie wysokich temperatur oraz podczas silnej operacji słonecznej ze względu na możliwość uszkodzenia rośliny uprawnej (oparzenia liści). Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych. Nie wykonywać oprysków na rośliny mokre, przed spodziewanym deszczem lub w czasie wiatru o prędkości większej niż 5 m/s.

Etykieta produktu:
http://www.arysta.pl/wp-content/uploads/2016/05/Arysta-Siarka.pdf

Opracowano na podstawie informacji ze strony producenta:

Arysta Siarka