Asahi SL – stymulator wzrostu, poprawia plonowanie i jakość plonów

Asahi SL

ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania
wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie
jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach
stresowych, nie sprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i
po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony
roślin lub nawozami.
Środek Asahi SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnych:

para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,3%
orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,2%
5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,1%.Zakres stosowania:

Rośliny rolnicze: pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak, kukurydza, ziemniak
Rośliny warzywne:
marchew, pomidor w gruncie, ogórek w gruncie. Warzywnicze uprawy
małoobszarowe: burak ćwikłowy, papryka, cukinia, pietruszka, seler,
cebula, kapusta pekińska, brokuł zwyczajny
Rośliny sadownicze: jabłoń,
wiśnia, czarna porzeczka, maliny, truskawki. Sadownicze uprawy
małoobszarowe: grusza, czereśni, śliwa, agrest, borówka wysoka, aronia.

Informacje ogólne

Asahi SL to unikalny biostymulator roślinny

Asahi SL to unikalny biostymulator oparty na trzech
substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w
roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy
wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy.
Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej efektywności
fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu
zawartości składników organicznych.

Widocznym efektem działania Asahi SL
jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin
rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin czynniki stresowe.

Zawartość substancji aktywnych:

 

Substancje aktywne biostymulatora Asahi SL zostały w styczniu 2009
roku zarejestrowane w oparciu o przepisy UE jako Środek Ochrony Roślin
(wpis do Aneksu I Dyrektywy 91/414 WEG).

Mechanizm działania

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie komórki

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie rośliny

Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie
przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.

Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek
roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie
występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie
organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych
procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy
fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów
widocznych na poziomie całej rośliny.

Zmiany na poziomie
molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji
genów (pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną
ekspresją pod wpływem działania Asahi SL, większość (>90%) wykazywało
podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i
rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę,
gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe.

Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy
abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie,
zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i
nawozów. Poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających Asahi SL
przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie
się i rozpad komórek.

Rośliny potrafią samodzielnie
przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju,
uruchamiając szereg szlaków metabolicznych. Często reakcja roślin jest
niewystarczająca i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie
wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL polega na wspomaganiu
naturalnie zachodzących procesów, sprawiając, że reakcja roślin jest
bardziej energiczna.

Biostymulator Asahi SL:
poznany mechanizm działania
szerokie możliwości stosowania w wielu uprawach
udokumentowane wynikami doświadczeń ścisłych i polowych efekty działania
rejestracja substancji aktywnej i wpis do Aneksu I Dyrektywy 91/414 WEG

Bezpieczeństwo stosowania

Asahi SL zawiera w składzie związki fenolowe, które
naturalnie występują w roślinach wchodząc w skład każdej żywej komórki
roślinnej. Preparat nie posiada okresu karencji. Okres półtrwania
preparatu wynosi od 1 do 7 godzin, zatem nie ma niebezpieczeństwa
obecności pozostałości preparatu w produktach rolniczych nawet w
przypadku stosowania bezpośrednio przed zbiorem.

Badania naukowe udowodniły pozytywny wpływ preparatu Asahi SL
na aktywność mikroorganizmów glebowych, przez co mineralizacja
substancji organicznej zachodzi szybciej. Dzięki temu rośliny mogą
efektywniej wykorzystywać substancje mineralne zawarte w glebie przy
zmniejszonym zagrożeniu wymywania nawozów do wód gruntowych. Ogólnie
mówiąc Asahi SL jest bezpieczny w stosowaniu, bezpieczny dla środowiska i konsumentów spożywających produkty traktowane tym preparatem.

PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE PRODUCENTA:

http://www.arysta.pl/srodki-asahi.html

http://www.asahi.pl/index.html

Zapraszamy do sklepu: http://www.sadownictwo.co/asahi