Asahi SL – w ochronie przed skutkami przymrozków

Ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków powodujących uszkodzenie
roślin sadowniczych występuje w Polsce na terenie całego kraju, ale z
różną intensywnością i częstotliwością zależnie od regionu.


W ostatnich kilku latach przymrozki pojawiały się co roku. Można
pokusić się o stwierdzenie, że w związku ze zmianami klimatu i
przesunięciem zimy z miesięcy jesiennych w kierunku wiosny, przymrozki
wejdą na stałe do naszego kalendarza.
Każdy spadek temperatury i
związana z nim strata wielkości i jakości plonu jest bardzo dotkliwa dla
sadowników. Nic więc dziwnego, że sięgają oni po wszelkie dostępne
metody ochrony sadów przed skutkami przymrozków.

Spośród wszystkich preparatów wykorzystywanych w tym celu biostymulator Asahi SL należy do
najczęściej stosowanych i cieszy się zaufaniem sadowników popartym pozytywnymi wynikami skuteczności.

Jakie uszkodzenia w roślinach powodują przymrozki ?

Wiosenne przymrozki są przyczyną uszkodzenia bądź zniszczenia pąków
kwiatowych, kwiatów lub zawiązków owoców drzew i krzewów. W wyniku
działania ujemnej temperatury dochodzi do powstania kryształów lodu w
przestrzeniach międzykomórkowych i w komórkach roślin. To z kolei
prowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia organów w wyniku destrukcji
struktury wewnątrzkomórkowej tkanek roślinnych. Stopień uszkodzeń zależy
przede wszystkim od temperatury i od fazy rozwojowej rośliny (patrz:
tabela). Na przykład w fazie zielonego pąka jabłoni do całkowitego
uszkodzenia części generatywnych dochodzi przy temperaturze od -6°c do
-8°c i odpowiednio w fazie różowego pąka przy temperaturze około -5°c, a
podczas pełni kwitnienia w temperaturze od -3oC do -4oC.

Biostymulatory lekiem na skutki przymrozków

Preparaty te usprawniają procesy życiowe zachodzące w roślinach bez
modyfikowania ich naturalnego przebiegu. Biostymulatory nie biorą
bezpośredniego udziału w regulacji procesów życiowych rośliny, ale
wpływają na ich metabolizm. Substancją aktywną biostymulatora Asahi SL
są związki fenolowe, które uczestniczą w wielu ważnych procesach
metabolicznych roślin. Sposób działania Asahi SL w
ochronie przed skutkami przymrozków polega na wspomaganiu i
przyspieszaniu wykorzystania dużych, naturalnych zdolności
regeneracyjnych roślin. Rzadko się bowiem zdarza, żeby w czasie
przymrozków zginęły lub zostały uszkodzone wszystkie komórki. Możliwości
regeneracji zależą od tego, czy pozostałe żywe komórki będą w stanie
funkcjonować. Asahi SL wspomaga regenerację żywych komórek. Zastosowany
przed przymrozkami stymuluje także mechanizm obronny rośliny.

Asahi SL – nie tylko interwencyjnie

Wykorzystanie Asahi SL w uprawie roślin sadowniczych nie sprowadza
się wyłącznie do zabiegów interwencyjnych podejmowanych w przypadku
wystąpienia przymrozków. Podstawowym zastosowaniem powinno być włączenie
tego preparatu do technologii produkcji owoców. Stosowanie tego środka
razem z innymi kompleksowo poprawia wielkość i jakość plonów.
Asahi SL stosuje się w formie opryskiwania w dawce 0,6 l/ha. zabiegi
należy rozpocząć po wznowieniu wegetacji wiosną, kiedy pojawią się
pierwsze liście, dzięki którym rośliny mogą pobrać preparat. zaleca się
wykonanie kilku zabiegów w sezonie jak wskazują badania i praktyka – nie
częściej niż co 10–14 dni. Zabieg interwencyjny powinno się wykonać co
najmniej 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem, po jego wystąpieniu
zaś – najwcześniej po 12 godzinach (przy założeniu, że kolejna noc nie
przyniesie spadku temperatury poniżej 0°c).

Sadownicy stosują Asahi od lat. Głównym celem zabiegu jest
ochrona roślin przed przymrozkiem lub regeneracja po jego wystąpieniu.
Dość często występujące przymrozki w różnych regionach sadowniczych
potwierdziły wysoką skuteczność Asahi w ograniczaniu uszkodzeń i
ochronie plonu. Niektóre zabiegi są również traktowane jako poprawiające
kondycję i wigor roślin, co przekłada się na wzrost i plonowanie sadów.
Zaletą preparatu jest dobra kompatybilność w mieszaninie z innymi
pestycydami.
– Robert Binkiewicz doradca sadowniczy Agrosimex
Dr inż. Adam Słowiński – Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o.

Materiały informacyjne o praparacie ASAHI SL: www.asahi-sl-w-ochronie-przed-skutkami-przymrozkow.pdf

 

 www.sadownictwo.co/ASAHI SL