BORMAX – ekologiczne nawożenie borem

BORMAX to płynny nawóz dolistny zawierający 150 g boru (B) w 1 litrze w formie boroetanoloaminy.
Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż bor dostarczany roślinom w innych formach.

Składniki g/l  % (m/m)
Bor (B) 150 11,0

BORMAX zakwalifikowany jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Producent: INTERMAG

• BORMAX stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru (rośliny kapustowate, buraki, ziemniak, drzewa i krzewy owocowe, truskawka, warzywa korzeniowe) – jest najefektywniejszym źródłem boru. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i lekkie).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru boru w roślinach.

• BORMAX stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór boru oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru boru na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość boru (ukryte niedobory).

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

  • prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych – lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców
  • prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  • zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych
  • poprawę parametrów jakościowych plonu (np. wzrost zawartości cukru w plonie – buraki, owoce, warzywa)
  • lepszą jędrność owoców (działanie synergistyczne z wapniem)
  • zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy.

Kup teraz —> BORMAX, opakowania 1L i 5L

Stosowanie:

BORMAX stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.
Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
Optymalne ilości cieczy użytkowej: 200–300 l/ha uprawy rolnicze, 500–1000 l/ha uprawy sadownicze, 400–600 l/ha plantacje warzyw.
PSZENICA, PSZENŻYTO     
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.
◇ krzewienie (BBCH 22–29)◇ początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51)
0,2–0,5 l/ha
JĘCZMIEŃ, ŻYTO
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Na stanowiskach z dużym deficytem boru lub w przypadku odmian zbóż wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na bor – stosować w fazach od krzewienia do kłoszenia.
◇ początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)◇ faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45)
0,2–0,5 l/ha
RZEPAK
Liczba zabiegów: 3–5 (7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◆ faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji łanu, zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,5 l/ha.
0,2–1,5 l/ha
Wiosna
◆ po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)
0,2–1,5 l/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabiegów zwalczania szkodników w okresie pąkowania (słodyszek rzepakowy), zastosować BORMAX do każdego zabiegu w dawce 0,2–0,3 l/ha.

0,2–1,5 l/ha
SŁONECZNIK 
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ 2.–3. para liści (BBCH 14–16) 1–1,5 l/ha
◆ wzrost pędu (BBCH 30–33) 1–1,5 l/ha
LEN
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza jodełki (BBCH 12–19) 1–1,5 l/ha
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30–39) 1–1,5 l/ha
KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście  0,5–1,5 l/ha
◆ faza 7. liścia – początek wzrostu źdźbła (BBCH 17–31)  0,5–1,5 l/ha
◆ rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 32–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem  0,5–1,5 l/ha
BURAK
Liczba zabiegów: 3 (do 7). Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ 4–8 liści (BBCH 14–18)  1–1,5 l/ha
◆ dziewięć i więcej liści – rozwój rozety (BBCH 19–31)  1–1,5 l/ha
◆ zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 32–35)  1–1,5 l/ha
◇ Na plantacjach z ostrymi objawami deficytu boru zalecane dodatkowe 3–4 zabiegi co 7 dni  1–1,5 l/ha
ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 2–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ początek zakrywania międzyrzędzi – 80% zakrycia powierzchni gleby(BBCH 31–38) 1–1,5 l/ha
◆ bulwy osiągają 20–30% typowej masy (BBCH 42–43) 1–1,5 l/ha
◇ bulwy osiągają 40–60% typowej masy (BBCH 44–46) 1–1,5 l/ha
◇ bulwy osiągają 70% typowej masy – bulwy osiągają końcową masę (BBCH 47–48) 1–1,5 l/ha
SOJA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści (BBCH 15–19) 1–1,5 l/ha
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 55–59) 1–1,5 l/ha
MAK
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 4.–6. liścia właściwego (BBCH 14–16) 0,5–1,2 l/ha
◆ początek wzrostu wydłużeniowego – widoczny pąk kwiatowy  (BBCH 30–52) 0,5–1,2 l/ha
JABŁOŃ, GRUSZA 
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ zielony pąk (BBCH 55–56) 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 1–1,5 l/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 1–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–75) 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): 2 zabiegi począwszy od 1. tygodnia po zbiorach, co 10–14 dni
(BBCH 91–93)
1–1,5 l/ha
CZEREŚNIA, WIŚNIA, ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA 
Liczba zabiegów: 3–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–64) 1–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną):  dwa zabiegi przed naturalnym opadnięciem liści, co 10–14 dni
(BBCH 91–93)
1–1,5 l/ha
AGREST
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju pąków i liści 1–1,5 l/ha
◆ w okresie rozwoju owoców 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru w częściach zdrewniałych (do wykorzystania wczesną wiosną): zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 1–1,5 l/ha
MALINA owocująca na pędach jednorocznych  
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ pędy osiągają długość 10–60% długości końcowej (BBCH 31–36) 1–1,5 l/ha
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54) 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 1–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną: zabieg wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 93–95) 1–1,5 l/ha
MALINA owocująca na pędach dwuletnich  
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54) 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 1–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): dwa zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95) 1–1,5 l/ha
PORZECZKA
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój kwiatostanu (BBCH 51–54) 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–63) 1–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru do wykorzystania wczesną wiosną:
1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści (BBCH 91–95)
1–1,5 l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pąków 1–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia 1–1,5 l/ha
◇ koniec kwitnienia – rozwój owoców 1–1,5 l/ha
◆ bezpośrednio po zbiorze owoców 1–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści 1–1,5 l/ha
WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ początek kwitnienia (BBCH 61) 0,5–1,5 l/ha
◆ koniec kwitnienia (BBCH 69) 0,5–1,5 l/ha
TRUSKAWKA
Liczba zabiegów: 3–6. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ pierwsze zamknięte pąki kwiatowe – pojawiają się kwiaty (BBCH 57–58) 0,5–1,5 l/ha
◆ od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60–65) 0,5–1,5 l/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 0,5–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–1,5 l/ha
◇ jesienią w celu zwiększenia zimotrwałości i zmagazynowania boru (do wykorzystania wczesną wiosną): 1–2 zabiegi co 10–14 dni wykonać przed naturalnym opadnięciem liści, (BBCH 91–95) 0,5–1,5 l/ha
POMIDOR 
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 8. liść właściwy na pędzie głównym – 9 i więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53) 0,5–1,5 l/ha
◆ początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63) 0,5–1,5 l/ha
◇ widoczny 4.–6. kwiatostan (BBCH 54–56) 0,5–1,5 l/ha
PAPRYKA, OBERŻYNA
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 3.–8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–18) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61) 0,5–1,5 l/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 71–76) 0,5–1,5 l/ha
OGÓREK 
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,5–1,5 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,5–1,5 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–1,5 l/ha
DYNIA, KABACZEK
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 21–29) 0,5–1,5 l/ha
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52) 0,5–1,5 l/ha
◇ pierwszy owoc na pędzie głównym osiągnął typowy kształt i wielkość (BBCH 71) 0,5–1,5 l/ha
WARZYWA CEBULOWE 
Liczba zabiegów: do 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ rozwój liści (BBCH 14–19)
0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43) 0,5–1,5 l/ha
BROKUŁ
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ za 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny 3.–8. pęd boczny  (BBCH 23–28) 0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju róży – róża osiąga 50% typowej wielkości (BBCH 41–45) 0,5–1,5 l/ha
KALAFIOR
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1,5 l/ha
◆ początek rozwoju róży – róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41–42) 0,5–1,5 l/ha
◇ róża osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, włoska
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1,5 l/ha
◇  faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1,5 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się główki (BBCH 41) 0,5–1,5 l/ha
◆ główka osiąga 40–50% typowej wielkości (BBCH 44–45) 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA PEKIŃSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 3.–5. liścia (BBCH 13–15) 0,5–1,5 l/ha
◇ faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19) 0,5–1,5 l/ha
◆ zaczynają tworzyć się  główki  (BBCH 41) 0,5–1,5 l/ha
KAPUSTA BRUKSELSKA
Liczba zabiegów: 2–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–6. liścia (BBCH 15–16) 0,5–1,5 l/ha
◆ główny pęd osiąga 30–70% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 33–37) 0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju pąków bocznych – 50% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 41–45) 0,5–1,5 l/ha
KALAREPA, RZODKIEWKA
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◇ faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19) 0,5–1,5 l/ha
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) 0,5–1,5 l/ha
JARMUŻ
Liczba zabiegów: 1–2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17) 0,5–1,5 l/ha
◇ główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35) 0,5–1,5 l/ha
MARCHEW, PIETRUSZKA, PASTERNAK 
Liczba zabiegów: 3–4. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 5.–7. liścia właściwego (BBCH 15–17) 0,5–1,5 l/ha
◆ faza 8. liścia właściwego – 9 lub więcej liści (BBCH 18–19) 0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzeń osiąga 60% typowej średnicy (BBCH 41–46) 0,5–1,5 l/ha
◆ korzeń osiąga 70–80% typowej średnicy (BBCH 47–48) 0,5–1,5 l/ha
SELER
Liczba zabiegów: 1–3. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ faza 6.–8. liścia właściwego (BBCH 16–18) 0,5–1,5 l/ha
◇ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzeń osiąga 40% typowej średnicy (BBCH 41–44) 0,5–1,5 l/ha
◇ korzeń osiąga 50–70% typowej średnicy (BBCH 45–47) 0,5–1,5 l/ha
GROCH
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–39) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści – widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51–55) 0,5–1,5 l/ha
FASOLA 
Liczba zabiegów: 2. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwój pędów bocznych (BBCH 21–29) 0,5–1,5 l/ha
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (BBCH 51–55) 0,5–1,5 l/ha
ROZSADA WARZYW
Liczba zabiegów: 1. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ rozwinięty 1. liść – faza 3. liścia (BBCH 11–13) opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
(0,25–0,3 l
w 100 l wody)
UPRAWY MAŁOOBSZAROWE i HOBBYSTYCZNE 
Liczba zabiegów: 2–5. Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ po ruszeniu wegetacji, od wczesnych faz rozwojowych co 7–28 dni opryskiwanie
roztwór 0,25–0,3%
(0,25–0,3 l
w 100 l wody)

Źródło: materiały prasowe producenta