Cięcie jabłoni i grusz – 10 dobrych zasad – polecamy artykuł

Polecamy artykuł dotyczący cięcia jabłoni i grusz, którego autorem jest pan Jos de Wit, holenderski doradca sadowniczy z firmy Fruit Consult. Autor wielokrotnie gościł w Polsce z wykładami i pokazami cięcia drzew, m.in. na Spotkaniach Sandomierskich.
Artykuł ukazał się na stronie:
https://www.fresh-market.pl//10_zasad_ciecia_jabloni_i_gruszy,p1381162260
i można go tam pobrać w formacie PDF.

Jos De Wit pisze: „W ostatnich latach zasady cięcia jabłoni i gruszy uległy znacznym zmianom. Poprzednio uznawano, że sposób cięcia zależy od odmiany. Inaczej cięto też jabłonie, a inaczej grusze. Obecnie zasady cięcia drzew obu tych gatunków są o wiele prostsze. Nie ma już zróżnicowania w sposobie ich przycinania ze względu na odmianę, co więcej wiele zasad dotyczących jabłoni ma zastosowanie również w przypadku gruszy. Chodzi przede wszystkim o to, by jak najdłużej drzewo było „młode”, tzn. aby w jego koronie utrzymywać młode pędy, na których rodzą się najlepszej jakości owoce.”

Temat cięcia i formowania koron, szczególnie młodych drzewek po posadzeniu jest jednym z ważniejszych zagadnień sadowniczych. Z zasadami prowadzenia drzewek warto być na bieżąco. Interesujące jest również to, że oprócz tradycyjnego cięcia „na klik” rośnie zainteresowanie cięciem mechanicznym.

Oto 10 najważniejszych zasad cięcia, dzięki którym sadownik  może poprawiać jakość owoców i zwiększyć plonowanie zarówno jabłoni jak i gruszy zawartych w opracowaniu:
1.  Cięcie drzew po posadzeniu

2.  Kształtowanie korony

3.  Kształtowanie przewodnika
 
4.  Usuwanie pędów pozbawionych szczytowych pąków kwiatowych

5.  Wyprowadzanie gałęzi u podstawy korony

6.  Wcięcie w talii (okno)

7.  Usuwanie grubych konarów

8.  Młode przyrosty gwarantują najładniejsze owoce

9.  Cięcie na czop

10.  Nie tniemy przy pąkach kwiatowych

Artykuł z materiałami w formacie PDF: https://www.fresh-market.pl//10_zasad_ciecia_jabloni_i_gruszy,p1381162260
Zdjęcie tytułowe: zasoby Pixabay