DECIS MEGA 50 EW na mszyce i inne owady

 

DECIS MEGA 50 EW

DECIS MEGA 50 EW

Decis
Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i  żołądkowym,
przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w
roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie
działa powierzchniowo.  Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.
Zawartość substancji czynnej:  deltametryna (związek z grupy pyretroidów) –50 gw1 litrześrodka (4,80 %).

 

Stosowanie produktu:

Burak cukrowy
Zwalczane agrofagi
 • Drobnica burakowa
 • Mszyca trzmielinowo-burakowa
 • Pchełka burakowa
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania : 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,2 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Mszyca burakowa – stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
Pchełka burakowa, drobnica burakowa – stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Śmietka ćwiklanka – stosować tuz po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka)
Jabłoń
Zwalczane agrofagi
 • Kwieciak jabłkowiec
 • Mszyca jabłoniowo – babkowa
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Kwieciak jabłkowiec
– stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
Zabieg wykonać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12oC.
Mszyca jabłoniowa – stosowac po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Kapusta biała głowiasta
Zwalczane agrofagi
 • Bielinek kapustnik
 • Bielinek rzepnik
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Uwagi Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik – stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Pomidor w gruncie
Zwalczane agrofagi
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Uwagi Stonka ziemniaczana – stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Porzeczka czarna
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Mszyce – stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Pszenica ozima, jęczmień jary
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
 • Skrzypionki
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Uwagi Mszyce – stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Skrzypionki – stosować od poczatku wylęgania się larw.
Róża w gruncie
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
 • Skoczek różany
Dawka Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Uwagi Mszyca różano-szczeciowa – stosować po zauważeniu szkodnika.
Skoczek różany – stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
Rzepak jary i ozimy
Zwalczane agrofagi
 • Chowacz podobnik
 • Mszyca kapuściana
 • Pchełka rzepakowa
 • Pchełki
 • Pryszczarek kapustnik
 • Słodyszek rzepakowy
Dawka Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik), mszyca kapuściana:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozebnego):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa – stosować po wystąpieniu chrzaszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy (chowacz czterozebny) – stosować zgodnie z
sygnalizacją po wystapieniu chrzaszczy na roślinach w fazie zwartego
kwiatostanu, najpóżniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) – zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Mszyca kapuściana – stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Rzepak ozimy
Zwalczane agrofagi
 • Chowacz brukwiaczek
 • Gnatarz rzepakowiec
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Gnatarz rzepakowiec – stosować po wystapieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

Chowacz brukwiaczek – stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.

Śliwa
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Mszyce – stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Truskawka
Zwalczane agrofagi
 • Kwieciak malinowiec
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Kwieciak malinowiec – stosowac przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrzaszczy.
Ziemniak
Zwalczane agrofagi
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha.
Termin stosowania Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
Uwagi Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
 

Uprawy na jakich produkt może być stosowany:

 • Burak cukrowy
 • Jabłoń
 • Jęczmień jary
 • Kapusta głowiasta
 • Pomidor w gruncie
 • Porzeczka czarna
 • Pszenica ozima
 • Róża
 • Rzepak jary
 • Rzepak ozimy
 • Śliwa
 • Truskawka
 • Ziemniak
Zwalczane agrofagi:
 • Bielinek kapustnik
 • Bielinek rzepnik
 • Chowacz brukwiaczek
 • Chowacz czterozębny
 • Chowacz podobnik
 • Drobnica burakowa
 • Gnatarz rzepakowiec
 • Kwieciak jabłkowiec
 • Kwieciak malinowiec
 • Mszyca burakowa
 • Mszyca jabłoniowa
 • Mszyca kapuściana
 • Mszyca różano-szczeciowa
 • Mszyce
 • Pchełka burakowa
 • Pchełka rzepakowa
 • Pchełki
 • Pryszczarek kapustnik
 • Skoczek różany
 • Skrzypionki
 • Słodyszek rzepakowy
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

(Źródło: strona producenta –  http://www.bayercropscience.pl/produkty-decis-mega-50-ew-stosowanie-790.php

Informujemy, że publikowane na
niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W
celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i
ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony
roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.