FABAN 500 SC – NOWOŚĆ w walce z parchem jabłoni i gruszy

FABAN 500 SC – już dostępny opak. 1 i 5L

Faban to nowy fungicyd do ochrony przed parchem jabłoni (Venturia inaequalis) do stosowania w uprawach jabłoni i gruszy.
Faban zawiera dwie substancje aktywne: ditianon oraz pyrimetanil.
Obydwie substancje aktywne w wyniku specyficznego procesu syntezy połączone zostały w strukturę kokryształu.

Zalety produktu
Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania fungicydu Faban 500SC:

 • Nowa formuła oparta na kokryształach
 • Skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur
 • Doskonała ochrona przed parchem zarówno liści, jak i owoców
 • Stworzenie podwójnej warstwy ochronnej skutecznie zapobiegającej infekcji

 

Stosowanie preparatu Faban 500 SC jako części systemu
zabiegów zapobiegawczych przeciw parchowi jabłoni i gruszy daje bardzo
wysoką skuteczność, ponieważ:
 • Bazą działania jest ditianon, który nie niesie ze sobą ryzyka powstania odporności.
 • Wolny pyrimetanil obecny w składzie Fabanu 500 SC wnika natychmiast
  do tkanek zanim nastąpi infekcja, a ponieważ jest również zdeponowany na
  roślinie w formie kokryształów, nie ulatnia się przy wystąpieniu
  wysokich temperatur (czysty pyrimetanil jest bardzo lotny powyżej 17°C).
  Szybkie wnikanie pyrimetanilu zawartego w fungicydzie Faban możliwe
  jest dzięki odpowiednio dobranemu systemowi adiuwantów.
 • W przypadku przełamania przez infekcję zapory stworzonej przez
  warstwę ditianonu, natychmiast uruchamia się fungistatyczne działanie
  pyrimetanilu powstrzymujące wrastanie strzępek grzybni w głąb tkanek.
 • W związku ze swoimi właściwościami fizyczno-chemicznymi,
  wspomaganymi przez system adiuwantów, kokryształy chronią substancje
  czynne przed zmywaniem.
 • Na i w blaszce liściowej utrzymywane jest przez cały czas wysokie
  stężenie substancji czynnej, zapobiegające powstaniu problemu odporności
  adaptacyjnej (ang. shifted). Mimo wszystko dla wyeliminowania ryzyka
  rekomendowane są maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

 

Natychmiastowe działanie

Po zastosowaniu Fabanu uzyskujemy bardzo szybko silną barierę
ochronną dla potencjalnych infekcji parchem. Najpierw zaczyna działać
wolny pyrimetanil (33% całkowitego pyrimetanilu zawartego w składzie
fungicydu Faban 500 SC), który zaraz po zabiegu wnika w głąb tkanek
rośliny, stwarzając natychmiast barierę ochroną. Dodatkowo działa on
niszcząco na kiełkujące zarodniki parcha, jeśli ich rozwój nie trwał
dłużej niż 48 godzin.

Długotrwała skuteczność

W drugim etapie rozpoczyna się działanie kokryształów. Z jednej
strony wydzielają one ditianon, który tworzy warstwę ochronną na
powierzchni liścia. Kokryształy zaczynają również stopniowo wydzielać
pozostały pyrimetanil. W ten sposób na blaszce liściowej, czy
powierzchni owoców, utrzymywany jest stały, wysoki poziom substancji
czynnej, działającej skutecznie na wszystkie zarodniki, którym uda się
przebić przez warstwę ochronną ditianonu.

Długotrwała ochrona przed infekcją

Faban dzięki formule opartej na kokryształach, w których zawarte jest
66,6% całkowitej ilości pyrimetanilu, stabilizuje pyrimetanil,
zapewniając jego długotrwałą dostępność dla roślin. Badania wykazały, że
w przypadku zastosowania Fabanu 500 SC, ilość pyrimetanilu po 7 dniach
od zabiegu pozostaje nadal na stabilnym, wysokim poziomie. Obcenie
stosowane fungicydy oparte na substancjach z grupy anilinopirimdyn po 4
dniach od zabiegu tracą 40% substancji aktywnej, i aż 90% po tygodniu,
szczególnie w przypadku wystąpienia temperatur przekraczających 17°C.

Zdolności interwencyjne

Faban ma zdolności działania interwencyjnego po wystąpieniu infekcji
parcha. Zdolność działania interwencyjnego zależna jest od presji
choroby oraz tempa wzrostu rośliny. Przy średnim poziomie infekcji i
średnim wzroście rośliny fungicyd Faban 500 SC ma możliwość działania
interwencyjnego do 48 godzin. Siła działania interwencyjnego
pyrimetanilu zawartego w fungicydzie Faban 500 SC została zwiększona w
porównaniu z obecnie stosowanymi środkami zawierającymi substancje
czynne z grupy anilinopirymidyn. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
nowoczesnego systemu solwentów, który pozwala na kilkukrotne zwiększenie
poziomu substancji aktywnej dostępnej dla rośliny po naniesieniu
preparatu na roślinę.

 

Niezależność od warunków pogodowych

Fungicyd Faban 500 SC może być używany w szerokim zakresie
temperatury. Kokryształy zapewniają bardzo dobrą stabilność zarówno
ditianonu, a szczególnie pyrimetanilu niezależnie od temperatury. Dzięki
temu Faban 500 SC może być używany przez cały okres rozwoju jabłoni,
zarówno do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze
sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną wiosną, kiedy
mamy do czynienia z bardzo zmienną pogodą połączoną z dużą amplitudą
temperatur pomiędzy poszczególnymi dniami.

 

Odporność na zmywanie

W warunkach polowych Faban 500 SC wykazuje bardzo dobrą odporność na
zmywanie. Po 3 godzinach od wykonania zabiegu ryzyko zmycie preparatu z
liści jest ograniczone do minimum, nawet przy opadach osiągających
intensywność 30-40 l/m2. Bardzo dobra odporność na zmywanie związana
jest z obecnością kokryształów, które rozpuszczają się powoli, przez to
są mniej podatne na zmycie przez opady atmosferyczne. Dodatkowo w
formulacji zastosowany zostały nowoczesny system adiuwantów, który
powoduje, że uwolnione z kokryształów substancje czynne są bardzo szybko
deponowane na powierzchni rośliny, a następnie wchłaniane przez
wierzchnie warstwy tkanek.

 

Rekomendowany sposób użycia Fabanu 500 SC dla warunków polskich

Termin stosowania: od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do
momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Ostatni zabieg
powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed planowanym zbiorem
owoców (karencja). W porównaniu ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych
preparatów kontaktowych z grupą AP, które polecane są do stosowania do
momentu kwitnienia, termin stosowania Fabanu 500 SC można wydłużyć, co
najmniej do opadu czerwcowego, dodatkowo można go stosować w wyższej
temperaturze (oczywiście umożliwiającej odpowiednie pokrycie tkanek
roślin cieczą roboczą). Preparat ten powinien być użyty zapobiegawczo
nie częściej, niż co 8 dni i 4 razy w sezonie. Pełne wykorzystanie
właściwości obu substancji aktywnych w formie kokryształów można
uzyskać, stosując Faban 500 SC na tzw. kanapkę, jako drugi zabieg w
serii (po środku kontaktowym, np. Delanie) jak najwcześniej po
zaistnieniu ryzyka infekcji, po wysiewie zarodników, ale przed
wrośnięciem strzępek grzyba w głąb tkanek.

Przyczyny nasilonego występowania parcha jabłoni w ostatnich sezonach wegetacyjnych

Jakie są przyczyny nasilającego się w ostatnich 10 latach porażenia
jabłoni przez V. inaequalis i dlaczego tak trudno kontrolować tę
chorobę? Oto pytania zadawane coraz częściej przez sadowników. Jest
kilka powodów nasilenia występowania V. inaequalis w ostatnich sezonach.
Intensywny wysiew zarodników workowych ma miejsce w okresie, gdy
powierzchnia
podatnej na porażenie tkanki roślinnej jest już duża,
ze względu na sprzyjający wzrostowi roślin przebieg warunków
atmosferycznych, tuż przed długotrwałym okresem zwilżenia. Jednoczesne
wystąpienie
tych trzech czynników sprzyja wystąpieniu silnych infekcji. Eksperci
uważają, że głównym powodem ich nasilenia jest zwiększona w ostatnich
latach ilość uwalnianych zarodników workowych w efekcie ocieplenia
klimatu. W rezultacie tych zmian obserwuje się wcześniejsze pękanie
pąków,
kwitnienie oraz zbiór owoców, a dłuższy okres bez ochrony
drzew jesienią, sprzyja rozwojowi patogena. Możliwość niezakłóconego
zabiegami ochronnymi rozwoju V. inaequalis pod koniec sezonu
wegetacyjnego powoduje, że wzrasta potencjał zarodników workowych na
następny sezon. onadto wyższa temperatura powietrza w czasie infekcji
pierwotnych może mieć znaczący wpływ na wzrost porażenia roślin sprawcą
parcha ze względu na szybszy wzrost drzew –większą powierzchnię
wrażliwej na porażenie tkanki w czasie zagrożenia infekcją. Natomiast
punkty krytyczne porażenia są
osiągane dużo szybciej i w mniejszych przedziałach czasowych, ponieważ zależą od temperatury.
Na
podstawie wyników doświadczeń wiadomo, że obserwowany w ostatnich
latach trend podwyższenia się średniej temperatury powoduje szybszy
rozwój infekcji. Przykładowo
podniesienie temperatury z 5°C do 9°C
skraca czas potrzebny do wystąpienia progu krytycznego porażenia z 26
do 15 godzin, a więc szybsze wystąpienie infekcji aż o 40%. w
sezonie.

(Informacje pochodzą ze strony producenta: http://www.agro.basf.pl/agroportal/pl/pl/produkty/katalog_produktow/product_details_77568.html)

 

FABAN 500 SC – opakowania 1L i 5L
do kupienia na stronie www.sadownictwo.co

Informujemy,
że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie
charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie
się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze
środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.