Jabłoń i grusza w okresie zielony-różowy pąk – wskazówki.

Parch jabłoni: W dniu 20 kwietnia 2015 r. wykonano kolejne izolacje otoczni parcha. Oto wyniki:  5 % otoczni jest pustych, w pozostałych otoczniach zarodniki nie są jeszcze gotowe do wysiewu!
Zielony pąk – różowy pąk: Rejestrację posiadają:
Delan/Agria-Ditianon 700 WG (0,5-0,75 kg/ha); Captan/Malwin/Mwerpan/Kapłan 80 WG
(1,9-2,8 kg/ha); Kaptan Zaw. 50 WP (3 kg/ha); Polyram 70 WG (2- 2,6 kg/ha);
Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha); Faban 500 SC (1,2 l/ha); Chorus 50 WG
(0,3 kg/ha); Qualy 300 SC (0,5 l/ha); Mythos 300 SC (1,0-1,5 l/ha);
Batalion/Gladius/Heros 450 SC (0,7-1,0 l/ha); Discus 500 WG (0,2 kg/ha); Flint
Plus 64 WG (1,85 kg/ha); Tercel 16 WG (2,0-2,5 kg/ha); Zato 50 WG (0,15 kg/ha).
Do wszystkich należy dodawać produkt zawierający fosforyn potasu (ProFos 100;
AminoPower Resi Fos PK; Basfoliar Activ; Phos 60; FosMagnum itp.-dawka wg
zaleceń producenta nawozu!) i 0,4 l/ha Protectora.
Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP/
Siarkol 800 SC/ Siarkol Extra 80 WP/Siarkol Bis 80 WG (7,5 kg/ha) (UWAGA:
Preparaty siarkowe po olejach parafinowych kładziemy nie wcześnie jak po 5
dniach!).; Zato 50 WG (0,15bkg/ha); Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha);
Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha); Tercel 16 WG (2,0-2,5 kg/ha); Kendo 50 WP
(0,4-0,5 l/ha). Kwitnienie: Parch jabłoni + Szara pleń – preparat kontaktowy +
Mythos 300 SC (1,5 l/ha) lub Thiram Granuflo 80 WG (3 kg/ha).
Uwaga: Preparatów czy nawozów siarkowych nie wolno stosować w czasie
kwitnienia, bo palą pylniki i znamię słupka!!!

Zaraza ogniowa: (na początku i w pełni kwitnienia jednym z
wybranych preparatów – jeśli wystąpiła w ostatnich dwu latach)  Champion 50 WP
(1,5 kg/ha); Copper Max 50 WP/Cuproflow 375 SC (1,5 l/ha); Funguran-OH 50 WP/A
Plus/Forte 50 WP/Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha);
Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC(1,5 l/ha).
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: Tuż pod koniec
kwitnienia należy dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych zgnilizny
pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień
drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette
80 WG/Arietta 80 WG i za 30 dni zabieg należy powtórzyć.
Zasilanie dolistne sadów jabłoniowych:
1. Zielony pąk:
– FERTILEADER ®
Leos – zawiera: Kompleks SEACTIV: glicyna, betaina, IPA, aminokwasy,1,7 % (20
g/l) B i 2,6% (30 g/l) Zn (3 l/ha);
– Basfoliar Activ (2 l/ha) + Chelat Zn
(dawka wg zaleceń producenta) lub
– Naturalny Plon – 0,2 kg/1000 l wody +
Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta);
– Santaura Pro + (1,0 l/ha) +
Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
– Phylgreen Myra (2 l/ha) +
Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
– Super Algae 400 SL (1-1,5
l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
– 1-1,5 l/ha koncentratu
aminokwasowego (Aminosol, Delfan Plus, Natural Crop SL, Protifert LMW, Tecamin
Max Compleks, Terra Sorb Compleks) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń
producenta).
2. Różowy pąk:
– Nawóz algowy – FERTILEADER ® Gold-BMO – zawiera kompleks
SEACTIV: glicyna, betaina, IPA, aminokwasy, 5,7%(70g/l) B ; 0,35% (4 g/l) Mo;
lub
– Basfoliar Activ (2 l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń
producenta-zawiera fosforyn potasu) lub
– GOЁMAR BM 86 – zawiera B – 2,03%,
Mo – 0,02%, Mg – 4,8% oraz biologicznie aktywny  filtrat GA 142. (Do stosowania
w okresie około kwitnieniowym) lub
– Naturalny Plon – 0,2 kg/1000 l wody +
Chelat B (dawka wg zaleceń producenta) lub
– Santaura Pro + (1,0 l/ha) +
Chelat B (dawka wg zaleceń producenta)
– Phylgreen Myra (2 l/ha) +  Chelat B
(dawka wg zaleceń producenta) lub
– Super Algae 400 SL (1-1,5 l/ha) + Chelat
B (dawka wg zaleceń producenta)
3. Kwitnienie:
0,5 l/ha GA4+7 lub 0,35 l GA 4+7 +
0,5 l Asahi lub InProver – (bardzo wzmacnia przewodzenie, przedłuża żywotność
pyłku i komórki jajowej, przyśpiesza tempo przerastania łagiewki pyłkowej).
Warto zastosować w kwaterach z odmianami triploidalnymi (Jonagoldy i Boskoop)
oraz w sadach czereśniowych i gruszowych.
Zwójka koróweczka (we wszystkich gatunkach sadowniczych) –
Wg programu ochrony roślin sadowniczych na rok 2015- obecnie brak
zarejestrowanych preparatów! W czasie kwitnienia nie wykonujemy zabiegów
preparatami owadobójczymi!

Do prawidłowego monitoringu niektórych szkodników niezbędne nam
będą:

  • tablice lepowe: owocnica jabłkowa (którą należy wywiesić na początku
    kwinienia), nasionnica trześniówka, kistnik malinowiec,
  • pułapki trójkątne: przeziernik porzeczkowiec,
  • pułapki feromonowe: owocówki jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, wydłubka
    oczateczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka
    różóweczka, zwójka siatkóweczka.

Zastosowanie preparatu Miller InCa lub BioCal w gatunkach ziarnkowych: (tylko
w sadach o uregulowanym poziomie pH i niewskazane stosowanie nawozów
zawierających jony NO3)
1. 2 l/ha w pełni kwitnienia;
2. 2 l/ha 3-4 tygodnie po kwitnieniu;
3. 2 l/ha na 3-4 tygodnie przed zbiorem.

Ochrona grusz

Miodówka: zabieg
wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu przed kwitnieniem. W RP zarejestrowane są:
Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) + Silwet Gold (0,015%), Apacz 50 WG (0,15
kg/ha), Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha),
Zwójkówki
liściowe
: Affirm 095 SC (2,5-3,0 kg/ha), Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2
kg/ha);
Mszyce: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha);

Przędziorki: mieszanina koncentratu aminokwasowego lub 0,2
l/ha Sllipy z Ortusem/Amarantem 05 SC (1 l/ha);
Wzdymacz gruszowy,
podskórnik gruszowy:
stadia ruchome – Ortus/Amarant 050 SC (1-1,25
l/ha) +0,2 l Sllipy;
Paciornica gruszowianka/kwieciak
gruszowiec:
Calypso 480 SG (0,15-0,2 l/ha)
W czasie kwitnienia nie wykonujemy żadnych zabiegów!  Kwiaty
grusz są mało atrakcyjne dla owadów zapylających, szczególnie pszczół! Tam gdzie
nie ma uszkodzeń kwiatów grusz przez mróz.: oprysk kwitnącego sadu gruszowego
Pollinusem lub Bio Polinem w ilości 1 litr na 1000 l wody. Zabieg należy wykonać
(w jednym z dwu pierwszych dni po rozkwitnięciu pierwszych kwiatów) z rana w
dniu kiedy temperatura powietrza przekroczy 12oC.
Biały pąk lub początek kwitnienia: 0,5 l/ha GA4+7 lub 0,35 l
GA 4+7 + 0,5 l Asahi lub InProver – (bardzo wzmacnia przewodzenie, przedłuża
żywotność pyłku i komórki jajowej, przyśpiesza tempo przerastania łagiewki
pyłkowej).
Dla grusz, czereśni i obcopylnych odmian wiśni zastosowac 1 l/ha Azot bacter
trzykrotnie:
1. na początku kwitnienia;
2. w pełni kwitnienia
3. dwa
tygodnie po kwitnieniu.
Zaraza ogniowa: (na początku i w pełni kwitnienia jednym z
wybranych preparatów – jeśli wystąpiła w ostatnich dwu latach)  Champion 50
WP/Copper Max 50 WP/Cuproxat 345 SC/Funguran-OH/A Plus/Forte 50 WP/Kocide 101
WP/Tiosiar-Pro345 SC (3,0 l/kg/ha), Cuprpflow 375 SC/Kocide 2000 35 WG (2,0
l/kg/ha), Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha), Miedzian Extra 350 SC(1,5 l/ha).
Parch gruszy: Syllit/Carpene/Mirlo 65 WP (1,5 kg/ha),
Carpene 65 WP (1,5 kg/ha), Faban 500 SC (1,2 l/ha), Mythos 300 SC (1,0 l/ha),
Chorus 50 WG (0,3 kg/ha) lub Captan/ Malvin/ Merpan  80 WG (1,9 kg/ha), Merpan
480 SC (3,5 l/ha), Kaptan zaw. 50 WP (3 kg/ha), Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha),
Indofil 80 WP (3 kg/ha). Do wszystkich należy dodawać 0,4 l/ha Protectora.
Zamieranie pąków grusz: przyczyna bakterie
Pseudomonas, należy trzykrotnie co 10-14 dni zastosować nawozy
zawierające fosforyny potasu!

(Artykuł z serwisu e-sadownictwo.pl, autor: Adam Fura)

www.sadownictwo.co/ nawozy i środki ochrony roślin