Jak kupować rośliny ze szkółek – oznaczenia i parametry roślin

Oferta szkółek corocznie ewoluuje – coraz bogatszy jest nie tylko asortyment, ale i wybór tych samych gatunków i odmian w różnych parametrach.
Zapis oferty ozdobnego materiału szkółkarskiego jak i specyfikacji projektowej oraz zapytania od wykonawców terenów zieleni powinny być przedstawione w ten sam sposób.
Znajomość oznaczeń i wynikających z nich parametrów jakościowych roślin ułatwia również zakupy roślin do ogrodów i przydomowych sadów.

Zestawienie symboli i parametrów jakościowych roślin

Roślina w doniczce
P 9
– Doniczka kwadratowa o boku 9 cm; „P” oznacza doniczkę o objętości poniżej 2 litrów, a liczba przy doniczce kwadratowej określa długość boku.
P 11 r – Doniczka okrągła o średnicy 11 cm; „P… r” oznacza doniczkę okrągłą (round), a liczba określa jej średnicę.

DOROSŁY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
Szkółkowanie
x 2
– Roślina szkółkowana dwukrotnie;
x 3 – Roślina szkółkowana trzykrotnie
„x” z liczbą oznacza krotność szkółkowania.
Soliter – Krzew lub drzewo szkółkowane 3 razy lub więcej w odpowiednio dużej rozstawie.
bB – Roślina bez bryły (z gołym korzeniem)
B – Roślina z bryłą korzeniową
B+S – Bryła plus siatka druciana
Roślina w pojemniku
C 2 –
Pojemnik dwulitrowy
C 5 – Pojemnik pięciolitrowy
„C” oznacza pojemnik od 2 litrów, a liczba określa objętość.
C 45 f – Pojemnik z tkaniny polipropylenowej
„C…f” oznacza pojemnik z tkaniny polipropylenowej, a liczba określa jego objętość w litrach.
Forma naturalna
N
– Drzewo w formie naturalnej jednokrotnie szkółkowane
N x 3 – Drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkółkowane
„N” oznacza formę naturalną drzewa, a liczba po „x” krotność szkółkowania.
Forma pienna
Pa 120
– Forma pienna krzewu lub drzewa jednokrotnie szkółkowana o wysokości pnia 120 cm
Pa 100 x 3 – Forma pienna krzewu lub drzewa trzykrotnie szkółkowana
Pa 220/14-16 – Forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16 cm
„Pa” oznacza formę pienną, a liczba po „x” krotność szkółkowania. Przy krzewach podajemy wysokość pnia w cm, a przy drzewach, oprócz wysokości, także jego obwód.
Obwód pnia
Obwód pnia (cm) jest podawany przy formie piennej drzew, a mierzony na wysokości 100 cm nad powierzchnią ziemi.
Wysokość pnia
Wysokość pnia (cm) jest podawana przy formie piennej drzew, a mierzona od powierzchni ziemi do korony.
Wysokość krzewu
Wysokość rośliny (cm) jest mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.
Inne
OKR
– Roślina okrywowa.
POL – Grupa róż wielokwiatowych (tzw. polianty). Krzewy o raczej wyprostowanych pędach, kwiatach mniejszych niż róże wielkokwiatowe, zebranych w kwiatostany. Róże te obficie kwitną, dobrze powtarzają kwitnienie.
TH – Grupa róż wielkokwiatowych (tzw. mieszańce herbatnie). Są to krzewy o wyprostowanych, sztywnych pędach; kwiatach dużych, pełnych o ładnej budowie pąka, osadzonych pojedynczo na pędzie.
CZ – Róże czepne (pnące). Róże te mają długie, wiotkie bądź sztywne pędy (1,5-4 m długości), które wymagają podpór. Krzewy z tej grupy powtarzają kwitnienie, bądź kwitną
bardzo długo i obficie.
PARK – Róże parkowe. Róże te mają pokrój krzewiasty (1,5-2 m wysokości), o często przewieszających się pędach. Kwiaty od pojedynczych do pełnych. Odporne na mróz i choroby. Mogą być sadzone w ogrodach i na publicznych terenach zieleni, pojedynczo i w grupach.
BOT – Róże botaniczne. Do grupy róż botanicznych zaliczamy gatunki oraz ich odmiany, które występują na stanowiskach naturalnych.

MŁODY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
Siewki
1/0
– Jednoroczne siewki nieszkółkowane
2/0 – Dwuletnie siewki nieszkółkowane
3/0 – Trzyletnie siewki nieszkółkowane
Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki, a zero po ukośniku, że nie była szkółkowana
1/1 – Dwuletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
2/1 – Trzyletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po drugim roku
1/2 – Trzyletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
2/2 – Czteroletnie siewki szkółkowane jednokrotnie po drugim roku
Pierwsza cyfra oznacza wiek siewki w momencie szkółkowania, a druga cyfra mówi o tym, ile lat od tego czasu minęło.
Sadzonki i ich rodzaje
0/1
– Jednoroczne ukorzenione sadzonki zdrewniałe
0/2 – Dwuletnie ukorzenione sadzonki zdrewniałe
„0” z ukośnikiem oznacza, że jest to sadzonka zdrewniała, a cyfra za nią definiuje jej wiek.
-1/0 – Jednoroczne sadzonki korzeniowe (odkłady bądź odrosty) nieszkółkowane
-1/1 – Dwuletnie sadzonki korzeniowe (odkłady bądź odrosty) szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
Myślnik przed pierwszą cyfrą oznacza, że mamy do czynienia z sadzonką korzeniową bądź odkładem lub odrostem, pierwsza cyfra mówi nam o wieku sadzonki w momencie szkółkowania, a druga o czasie, który upłynął od momentu szkółkowania.
Stosuje się także skróty: sadz. korze. – sadzonka, odkł. – odkład, odr. – odrost.
0/1/0 – Jednoroczne ukorzenione sadzonki zielne nie szkółkowane
0/1/1 – Dwuletnie sadzonki zielne, szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
0/1/2 – Trzyletnie sadzonki zielne, szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
„0/1/0” oznacza, że mamy do czynienia z sadzonką zielną, a suma cyfr określa jej wiek.
Szczep
x/1/0
– Jednoroczne szczepy nieszkółkowane
x/2/0 – Dwuletnie szczepy nieszkółkowane
x/1/1 – Dwuletnie szczepy szkółkowane jednokrotnie po pierwszym roku
„x” przed ukośnikiem oznacza, że mamy do czynienia ze szczepem, pierwsza cyfra oznacza wiek szczepu w momencie szkółkowania, a druga czas, który upłynął od tego momentu.

Materiały informacyjne ze strony:  http://www.zszp.pl/?id=73&lang=1