Karate Zeon 050 CS – w ochronie jabłoni

Karate Zeon 050 CS

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
okres bezlistny drzew jabłoni
faza nabrzmiewania pąków jabłoni
faza pękania pąków jabłoni
faza ukazywania się pierwszy liści jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Kwieciak jabłkowiec
Miodówka jabłoniowa
Mszyca jabłoniowa
Mszyca jabłoniowo – babkowa
Mszyca jabłoniowo – zbożowa
Owocówka jabłkóweczka
Piędzik przedzimek
Piętnówki
Znamionówka tarniówka w jabłoni
Zwojki liściowe
Zawartość substancji aktywnej
lambda-cyhalotryna (mieszanina 1 :1
(lRS,3RS,alfa-SR) i (lRS,3RS,alfa-RS) (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-
3,3,3-trifluoropropeny10)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu
(SR)-alfa-cyjano-3- fenoksybenzylu; zwiqzek z grupy pyretroidow) – 50 g w
1 litrze środka
Opis działania
Środek owadobojczy i przędziorkobójczy w
formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników
gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych,
zielarskich i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zakres stosowania, terminy i dawki
– piędzik przedzimek, zwójkówki i
inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce,
znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa, piętnówki

Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. – owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

– kwieciak jabłkowiec
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do
jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać
stosując środki z innych grup chemicznych.

Okres karencji
7 DNI
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej
uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu
sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystapiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula, goździk) lub
szkodników (np.: mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do
cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwlaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową,
5. Zwalczając przędziorki środek stosować przemiennie ze środkami z
innych grup chemicznych; nie stosować w przypadku występowania populacji
przedziorków odpornych na pyretroidy.
6. W przypadku stosowania
środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące
chwasty dla dawki równej lub wyższej niż 0,15 /l ha:
– stosować po wieczomym oblocie pszczół,
– nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

(Źródło: www.ochronasadu.pl/preparat-ochrony-dla-jabloni/karate-zeon-050-cs )

 

www.sadownictwo.co/KARATE ZEON 050 SC

 

Informujemy,
że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie
charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie
się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze
środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.