Mantrac 500 nawóz nalistny do stosowania w niedoborach manganu

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Gwarantowana zawartość:
  • 27,4% = 500 g/l manganu (Mn) całkowitego
    Nawóz manganowy

Producent

Producent: YARA UK Ltd.

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

Jabłonie

1 l/ha na początku opadania płatków kwiatowych.
Zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. W przypadku silnego niedoboru pierwszy zabieg wykonać jeszcze przed kwitnieniem.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
W przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do szóstego tygodnia po kwitnieniu.

Zboża

1 l/ha od fazy 2 liści do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31) – najczęściej w okresie pełni krzewienia.
W przypadku poważnych niedoborów zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kukurydza

1 l/ha w fazie 4-8 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak

zabieg jednorazowy – 1 l/ha w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39).
W przypadku silnych niedoborów pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-6
liści właściwych (BBCH 13-15), drugi w fazie wzrostu pędu głównego – oba
zabiegi dawką 1 l/ha.
Jeżeli występują silne objawy niedoboru można dodatkowo wykonać trzeci zabieg 10-14 dni po drugim zabiegu – dawka 1 l/ha.
Nie stosować w okresie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Burak cukrowy

1 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki

1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Groch, fasola

1 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych (w zapobieganiu niedoborom oraz dla poprawy plonu) i 1-1,5 l/ha od początku do końca kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

 

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE
Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz
należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4
objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do
pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.
Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo
ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu
w czasie przerw na posiłki, lub na noc.
Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie
zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych
w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za
działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki
na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy
kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.
Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod
osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak:
wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz.
Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.
Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

 

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości
nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad
składowania zawartych w etykiecie.
Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji.
W
przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania
(ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia
pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego
pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować
się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody
powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków
pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę
z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego
produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Nawóz WE
UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

 

KUP TERAZ –> www.sadownictwo.co/MANTRAC 500 nawóz 5L

(Materiały informacyjne ze strony producenta http://www.sumiagro.pl/mantrac-500/).