Materiały do okulizacji drzew owocowych i ozdobnych

Okulizacja drzew owocowych

Okulizacja,
czasem określana też jako letnie
szczepienie, to jeden ze sposobów na szczepienie drzew owocowych. Polega
ona na zespoleniu z podkładką pąka liściowego (oczka) odmiany
szlachetnej. Przez wiele osób uważana jest za o wiele bardziej pewny i
szybszy sposób szczepienia drzew owocowych niż tzw. szczepienie zrazem.

Noże szkółkarskie, okulizaki

Termin okulizacji

Optymalny okres okulizacji to czas aktywności tkanki
twórczej, który przez szkółkarzy nazywany jest czasem miazgi. Wyróżniamy
2 terminy okulizacji:
  • maj-czerwiec – okulizacja żywym oczkiem (pąk wyrasta w tym samym sezonie)
  • lipiec-wrzesień – okulizacja śpiącym oczkiem (pąk wyrasta następnej wiosny).

Zapamiętaj! W praktyce w uprawach amatorskich przeprowadza się okulizację śpiącym
oczkiem w terminie od połowy lipca do połowy sierpnia, pamiętając że
zrazy do okulizacji muszą mieć dobrze wykształcone pąki liściowe.
Najwcześniej okulizuje się podkładki czereśni ptasiej, następnie grusze i
jabłonie, a na końcu ałyczę (śliwa) i antypkę (wiśnia).
Gałązki z zaszczepionych pąków wyrosną w następnym
roku, a pierwsze zbiory owoców będą możliwe zazwyczaj po 2-3 latach od
przeprowadzenia okulizacji.

Jak przeprowadzić okulizację drzew owocowych?

1 – przygotowanie podkładki
Do okulizacji muszą być użyte odpowiednie podkładki dla drzew owocowych,
zazwyczaj pochodzące od siewki gatunki do którego należy okulizowana
odmiana szlachetna. Na 2 tygodnie przed okulizacją należy obficie podlać
i okopać podkładkę, aby w czasie pracy dobrze odchodziła kora. Na 1-2
dni przed szczepieniem należy ją przetrzeć szmatką aby usunąć całą
ziemię.2 – pobranie zrazów okulizacyjnych

Rano, w
dzień okulizacji należy pozyskać zrazy do szczepienia. W tym celu
zrywamy jednoroczne pędy ale tylko te z nasłonecznionej części korony,
ze środkowej lub górnej części. Następnie usuwamy wszystkie liście oraz
wierzchołek z takiego pędu aby nie uciekała wilgoć. Z takiego pędu
odcinamy płasko nasz zraz okulizacyjny.

Zraz okulizacyjny
powinien posiadać 1 pąk liściowy na korze z cienką warstwą drewna.
Wymiary takiego paska (zraza) to ok. 1 cm długości i 0,5cm szerokości. Z
jednego pędu jednorocznego możemy mieć tyle zrazów ile jest pączków
liściowych.

3 – wykonanie okulizacji

Paski do okulizacji

Jeżeli mamy już przygotowane zrazy możemy kontynuować okulizację:

  • nacinamy korę podkładki w kształcie dużej litery T,
  • delikatnie wsuwamy zraz okulizacyjny w nacięcie na korze podkładki
    (wszystko musi dobrze przylegać), wykonujemy to z góry do dołu,
  • obwiązujemy miejsce okulizacji sznurkiem lub folią ogrodniczą.

Uwaga! Nacięcie na podkładce wykonuje się 5-6 cm powyżej szyjki korzeniowej od północnej strony, co zapobiega wysuszeniu pąka.

4 – sprawdzenie czy szczepienie się przyjęło
Podkładki
po zaszczepieniu okopujemy wilgotną ziemią. Po 2 tygodniach sprawdzamy
czy szczepienie się przyjęło (zraz z pąkiem powinny mieć świeży, zdrowy
wygląd). Jeśli tak, ponownie zakopujemy roślinę aby mogła nabrać sił
przed wiosną.

5 – przycięcie podkładki
Wiosną należy ściąć
górną część podkładki na wysokość 15-20 cm nad zaszczepionym pąkiem.
Dzięki temu, gdy z pąka odmiany szlachetnej rozwinie się pęd, będzie
można go przywiązać do pozostałej, górnej części podkładki aby rósł
pionowo w górę.

Na podstawie artykułu ze strony poradnikogrodniczy.pl