Mocznik 5kg OGRÓD START Uniwersalny nawóz azotowy zalecany pod wszystkie rośliny uprawne

Mocznik 46% Ogród Start 5kg

Uniwersalny nawóz azotowy zalecany pod wszystkie rośliny uprawne.

Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny.

Składniki pokarmowe:

46% azotu (N) w formie amidowej.

Mocznik zawiera azot w formie amidowej, ulegającej stopniowym przemianom w glebie do azotu w formie amonowej i azotanowej.

Mocznik jest przydatny i skuteczny w przedsiewnym oraz pogłównym nawożeniu wszystkich gatunków roślin uprawnych.

Mocznik może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu.

Mocznik zastosowany przedsiewnie wymaga przykrycia warstwą gleby podczas wiosennych prac pielęgnacyjnych, dla uniknięcia strat azotu.

Dawkowanie doglebowe:

1,5 – 5 kg/100m2


Dawkowanie w nawożeniu dolistnym:

Roztwór o stężeniu 5% – 5 kg mocznika na 100 litrów wody.

Można stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

Nawożenie trawnika:
Wczesną wiosną można zasilić trawnik wodnym roztworem mocznika o stężeniu 10% w dawce 0,25l/m2.

 

www.sadownictwo.co/mocznik-46-ogrod-start-5kg

Duże opakowanie mocznika:

www.sadownictwo.co/mocznik-pulawski-46-25kg