Nawozy KRISTA firmy YARA

KRISTA K PLUS

Rozpuszczalna, krystaliczna saletra potasowa (azotan potasu)
przeznaczona do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin, jako jeden z komponentów pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie oraz w nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne:

azot całkowity 13,7% N (w tym N-NO3 13,7%); potas 46,3% K2O (38,4% K);

rozpuszczalność w wodzie (20°C) – 315 g/l wody; EC (1 g/l w
25°C) – 1,3 mS/cm; pH (1% rr) – 8–9; substancje nierozpuszczalne do
0,005%.

Co wyróżnia Krista K Plus:

– doskonała rozpuszczalność w wodzie,

– wysoka koncentracja czystego składnika,

– azot w jednej postaci – saletrzanej – szybko działającej,
niezakwaszającej i preferowanej przez rośliny, stymulującej szybki ich
wzrost i nieutrudniającej pobierania Mg, Ca i K,

– wysoka zawartość potasu – makroelementu wpływającego zarówno
na wielkość, jak i jakość plonów oraz na wytrzymałość roślin na stres,

– brak metali ciężkich i substancji fitotoksycznych – bezpieczeństwo dla roślin i ludzi,

– możliwość mieszania z dowolnymi nawozami, nawet przy sporządzaniu roztworów stężonych.

Zalecenia stosowania:

Fertygacja – w zależności od technologii uprawy, gatunku rośliny
i jej fazy rozwojowej najczęściej
stosuje się 0,01–2 kg nawozu/1000 litrów pożywki do podlewania. W
przypadku sporządzania roztworów stężonych (fertygacja z zastosowaniem
dozownika) należy pamiętać, że Krista™ K Plus obniża temperaturę
roztworu podczas rozpuszczania.

Nawożenie pozakorzeniowe – roztwór do opryskiwania
przygotowujemy poprzez rozpuszczenie 0,2 do 0,5 kg nawozu w 100 litrach
wody (w zależności od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej). Zabieg
wykonywać z dodatkiem zwilżacza, szczególnie przy twardej wodzie;
najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji
słonecznej i wysokiej temperatury.

www.sadownictwo.co/KRISTA K PLUS 25 kg

 

 KRISTA MAPRozpuszczalny w wodzie, krystaliczny fosforan 1-amonowy (fosforan monoamonowy).

Przeznaczony
jest do sporządzania roztworów stosowanych w fertygacji jako jeden z
komponentów pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie, oraz w
nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne:

azot – 12% N-NH4; fosfor – 61% P2O5 (26,6% P);

EC (1 g/l w 25°) – 0,7 mS/cm; rozpuszczalność (20°C) – 230 g/l wody; pH (1% roztworu) – 4,5.

Co wyróżnia Krista MAP:

– doskonała rozpuszczalność w wodzie,

– wysoka zawartość fosforu – makroelementu niezbędnego dla
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i kwiatów oraz biorącego
udział w większości procesów fizjologicznych w roślinie,

– działanie zakwaszające środowisko korzeniowe – dzięki obecności amonowej formy azotu,

– wysoka czystość i brak chloru.

Zalecenia stosowania:

Fertygacja – w zależności od technologii uprawy, gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej najczęściej
stosuje się 0,01–0,2 kg nawozu/1000 litrów pożywki do podlewania. W przypadku sporządzania
roztworów stężonych nawóz Krista™ MAP należy rozpuszczać zawsze w innym zbiorniku niż nawozy zawierające związki wapnia.

Nawożenie pozakorzeniowe – stężenie 0,2–0,3% (0,2–0,3 kg/100 l
wody) – w zależności od gatunku i fazy rozwojowej. Zabieg wykonywać z
dodatkiem zwilżacza, najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów
intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

www.sadownictwo.co/KRISTA MAP 25 kg

 Rozpuszczalny w wodzie fosforan 1-potasowy (fosforan
monopotasowy) w postaci drobnokrystalicznego proszku. Przeznaczony do
sporządzania roztworów stosowanych w fertygacji jako jeden z komponentów
pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie oraz w nawożeniu
pozakorzeniowym.Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne:

fosfor – 52% P2O5 (22,7 % P); potas – 34%
K2O (28,2% K); EC (1 g/l w 25°) – 0,7 mS/cm; rozpuszczalność (20°C) –
226 g/litr; pH (1% roztworu) – 4,5.

Co wyróżnia nawóz Krista MKP: – bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,

– wysoka zawartość rozpuszczalnego w wodzie potasu –
makroelementu wpływającego zarówno na wielkość, jak i jakość plonów oraz
na wytrzymałość roślin na stres,

– wysoka zawartość rozpuszczalnego w wodzie fosforu –
makroelementu niezbędnego dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i
kwiatów oraz biorącego udział w większości procesów fizjologicznych w
roślinie,

– brak metali ciężkich i substancji fitotoksycznych – bezpieczeństwo dla roślin i ludzi.

Zalecenia stosowania:

Fertygacja – w zależności od technologii uprawy, gatunku rośliny
i jej fazy rozwojowej najczęściej stosuje się 0,01–0,3 kg nawozu/1000
litrów wody. W przypadku sporządzania roztworów stężonych nawóz Krista™
MKP należy rozpuszczać zawsze w innym zbiorniku niż nawozy zawierające
związkiwapnia.

Nawożenie pozakorzeniowe – stężenie 0,2–0,3% (0,2–0,3 kg/100 l
wody) – w zależności od gatunku i fazy rozwojowej. Zabieg wykonywać z
dodatkiem zwilżacza, najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów
intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

 www.sadownictwo.co/KRISTA MKP 25kg

Inne nawozy typu Krista firmy YARA:

www.sadownictwo.co/KRISTA firmy YARA