Nawozy wieloskładnikowe – Kristalon zielony YARA

Kristalon Zielony
Producent: YARA
Wieloskładnikowy, rozpuszczalny nawóz krystaliczny wzbogacony
kompletnym zestawem mikroelementów chelatowanych EDTA lub DTPA. Nawozy
Kristalon™ przeznaczone są do sporządzania roztworów wodnych stosowanych
w fertygacji roślin uprawianych w glebie i w podłożach
mineralno-organicznych oraz do nawożenia pozakorzeniowego.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne(EC w mS/cm): azot ogólny – 18% N (w tym: 4,9% N-NO3; 3,3% N-NH4 i 9,8% N-NH2); fosfor – 18% P2O5; potas – 18% K2O; magnez – 3% MgO; siarka – 2% S; EC 0,1% roztworu – 0,9.

Zawartość mikroelementów w nawozach Kristalon™ (%):

Żelazo 0,07 (Fe) EDTA/DTPA; Mangan 0,004% ( Mn) EDTA; Cynk
0,025% (Zn) EDTA; Miedź 0,01% (Cu) EDTA; Bor 0,025% (B); 0,004% Molibden
(Mo)

Co wyróżnia nawozy z serii Kristalon™:

– wysoka czystość i rozpuszczalność pozwalająca na bezpieczne
stosowanie w najbardziej precyzyjnych systemach fertygacyjnych i
opryskiwaczach;

– całkowity brak metali ciężkich i chlorków;

– zbalansowany zestaw makroskładników i schelatowanych mikroelementów w każdej formulacji;

– bogaty wybór formulacji umożliwiających dostosowanie nawożenia
do potrzeb różnych roślin w różnych fazach rozwojowych; możliwość
wzajemnego mieszania formuł;

– jednorodność, sypkość, brak pylenia oraz skłonności do zbrylania czy segregacji;

– wskaźnik kolorystyczny w celu łatwiejszej identyfikacji;

– obecność specjalnej polifosforanowej formy fosforu w Kristalonie™ Vega i Gena;

– dostępność podstawowych formulacji w zróżnicowanych opakowaniach (25 kg i 3 kg).

Sporządzanie roztworu do nawożenia pozakorzeniowego:

W zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej w nawożeniu pozakorzeniowym zwykle stosuje się od 2-5 kg/ha w jednym oprysku.

Sporządzanie pożywki do podlewania:

Pożywkę do podlewania sporządzamy w oparciu o analizę wody oraz
wiedzę o potrzebach żywieniowych uprawianego gatunku rośliny w
poszczególnych fazach rozwojowych.

Na 1000 litrów wody do podlewania najczęściej stosuje się od 0,5 do 2 kg nawozu Kristalon™.

Przy sporządzaniu roztworów skoncentrowanych rozpuszczamy 100–200 kg
nawozu Kristalon™ w 1000 l wody pamiętając, aby zawsze w takim
przypadku robić to w zbiorniku innym niż przygotowanie koncentratu
saletry wapniowej.

Uprawy pod osłonami: sporządzanie roztworu do nawożenia pozakorzeniowego:

W zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej w nawożeniu
pozakorzeniowym, zwykle stosuje się stężenie 0,2–0,5% (0,2–0,5 kg nawozu
na 100 litrów wody) z dodatkiem środka zmniejszającego napięcie
powierzchniowe.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ: