Ochrona porzeczek po kwitnieniu – komunikat jagodowy z dnia 18.05.2015

W poniższym komunikacie przedstawiono aktualne zagrożenia na plantacjach
porzeczek.

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy występuje częściej na
porzeczce czarnej niż czerwonej czy białej. Pryszczarek porzeczkowiec
pędowy uszkadza głównie pędy jednoroczne i dwuletnie. Najwięcej uszkodzeń jest
na plantacjach porzeczki, na których źle ustawiony kombajn spowodował
mechaniczne skaleczenia i zadrapania skórki na pędach. W sezonie szkodnik
rozwija zwykle dwa pokolenia, w lata ciepłe może wystąpić trzecie niepełne.
Muchówki pierwszego pokolenia pojawiają się w końcu maju, główny ich lot trwa  w
czerwcu 3-4 tygodnie; loty drugiego pokolenia – w pierwszej połowie lipca do
sierpnia a trzeciego sierpień/wrzesień. Samice składają po kilka lub kilkanaście
jaj w zranienia lub spękania kory, a wylęgłe larwy żerują pod korą. Na korze
widać ciemniejsze przebarwienia, zapadanie się kory i zrakowacenia (skutek
żerowania larw) Tkanki wokół tych miejsc zamierają stopniowo, co skutkuje
osłabieniem pędów i ich wyłamywaniem się w miejscu skupiska larw.
Próg zagrożenia : 10 uszkodzonych pędów (ślady żerowania
larw pod skórką) w próbie 200 przejrzanych pędów

Zwalczanie pryszczarka porzeczkowca pędowego

Najważniejsze jest zwalczanie pierwszych dwóch pokoleń
szkodnika: pierwsze opryskiwanie przypada najczęściej pod koniec maja: Calypso 480 SC – dawka 0,2/ha; Mospilan 20 SP
0,2/ha + zwilżacz Slipper (preparaty te ograniczą jednocześnie
mszyce, dla których próg zagrożenia to 10 % zasiedlonych pędów). Zabieg
zwalczający wykonuje się podczas intensywnego lotu pryszczarka, zanim złoży jaja
lub po zauważeniu pierwszych larw, najczęściej około 2 tygodnie po kwitnieniu i
należy go powtórzyć po 10-14 dniach.
Termin zwalczania pryszczarka porzeczkowca pędowego można określić bardzo
precyzyjnie, obserwując składanie jaj w sztucznie wykonane np. paznokciem,
zranienia na jednorocznych pędach (wcześniej zaznaczonych, aby je łatwo odnaleźć
na plantacji i ocenić zagrożenie pod binokularem).Tą czynność powinno się
powtarzać co kilka dni – na kolejnych pędach.

Przeziernik porzeczkowiec

Należy już obserwować loty motyli w pułapkach feromonowych, które mogą
rozpocząć się  po ociepleniu, około 3 tygodni po kwitnieniu; próg zagrożenia to
15 motyli odłowionych średnio w jednej pułapce.
Opis motyla: długość 12 mm, ciało o zabarwieniu metalicznym, skrzydła –
przezroczyste. Charakterystyczne są żółte poprzeczne paski na segmentach odwłoka
i pęczek czarnych włosków na zakończeniu odwłoka

Zwalczanie przeziernika porzeczkowca

– insektycydy – jak wyżej.

Amerykański mączniak agrestu

amerykański mączniak agrestu

Wczesną wiosną widoczne są porażone wierzchołki pędów, a
pierwsze mączyste plamy na liściach i pędach pojawiają się  już pod koniec maja
lub na początku czerwca. W okresie wzrostu roślin plam przybywa, a biały nalot z
czasem brunatnieje i pokrywa wszystkie zielone części rośliny. Porażone krzewy
mają zahamowany wzrost, a wierzchołki pędów zamierają. Odmiany szczególnie
wrażliwe to Ben Lomond, Ben Nevis czy Ceres.

Zwalczanie amerykańskiego mączniaka agrestu

Amerykańskiego mączniaka agrestu ogranicza usuwanie wiosną porażonych pędów.
Na odmianach wrażliwych należy unikać przenawożenia plantacji, ponieważ krzewy
zbyt silnie nawożone są znacznie łatwiej porażane przez chorobę.
Na plantacjach odmian podatnych konieczne jest zastosowanie zwalczania
chemicznego. Polecamy: Nimrod 250 EC, Score 250 EC difenokonazol (dotyczy zezwolenia 39/2002), Zato 50 WG;
Ważna jest kontynuacja ochrony do zbiorów, przeciętnie co 10-14 dni.
Odmiany odporne na mączniaka (i rdzę): Tisel, Ores, Ruben, Gofert

( Źródło: http://doradztwosadownicze.pl/komunikat-jagodowy-z-dnia-18-05-2015-ochrona-porzeczek-po-kwitnieniu/ autor: Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex)