Pozbiorcze zabiegi w sadzie

Okres pozbiorczy dla sadowników jeszcze nie tak dawno oznaczał koniec sezonu wegetacyjnego, a wraz z nim zakończenie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Obecnie podejście takie uległo zmianie i od jakiegoś czasu bardzo popularne wśród sadowników stały się zabiegi pozbiorcze. Okres od momentu zerwania owoców danej odmiany do opadnięcia liści (w przypadku odmian wczesnych Gala, Lobo, Szampion – 1,5–2 miesiące) to doskonały czas na zaopatrzenie drzew w niezbędne składniki pokarmowe, które wczesną wiosną będą łatwo i szybko dostępne. Dodatkowo klimat i zmiana struktury odmianowej w sadach sprawiają, że jesienią zaistniała konieczność zwalczania niektórych szkodników lub chorób.

Pozbiorcze nawożenie dolistne jabłoni

Najistotniejszymi substancjami, które drzewa powinny zmagazynować przed zimą są:

Azot – jako prekursor białek wpływa na wszystkie procesy życiowe roślin.

Mocznik Puławski PULREA 46% 25kg

  • Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
  • Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
  • Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.

www.sadownictwo.co/Mocznik Puławski 46% 25kg

Bor – jego dostateczna ilość w roślinie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie pąków kwiatowych.

YaraVita Bortrac jest formułowanym nawozem dolistnym zawierającym bor, produkowanym w oparciu o najwyższe normy jakości, aby zagwarantować skład, bezpieczeństwo dla roślin oraz efektywność nawożenia.

www.sadownictwo.co/Botrac YaraVita

Cynk – posiada duży wpływ na mrozoodporność.

YaraVita Cynk F (700 gramów cynku w litrze). Wysokoskoncentrowana emulsja formułowana zawierająca 8-10 razy więcej elementarnego cynku w porównaniu z typowym roztworem chelatu oraz 3-4 razy więcej Zn w porównaniu z roztworami siarczanowymi lub azotanowymi. Znacznie łatwiejszy w użyciu od produktów w formie proszku.Jest łatwo pobierany przez rośliny i zapewnia długotrwały efekt odżywiania.

www.sadownictwo.co/Cynk F YaraVita


CYNKO-BOR stosowany nalistnie w formie roztworu wodnego dostarcza roślinom cynk i bor – mikroelementy istotnie wpływające na zwiększenie zimotrwałości i odporności na wiosenne przymrozki, a także na prawidłowe kwitnienie i zawiązanie owoców, które decyduje o wielkości plonów.

www.sadownictwo.co/cynko-bor 4kg 

Zaleca się wykonanie zabiegu nawożenia dolistnego w taki sposób, aby dostarczyć drzewom owocowym w przeliczeniu na 1ha około: 10kg azotu+0,5kg boru+1kg cynku.
Tak intensywne nawożenie jest w tym sezonie wyjątkowo ważne zwłaszcza w sadach, gdzie wystąpiło bardzo silne plonowanie, oraz obserwowano słabszy wzrost drzew.
Zabieg wykonujemy wtedy gdy nie nastąpiła całkowita defoliacja; jeśli obserwujemy, że około 50% liści na danych odmianach jest zielonych.

Analizy i nawożenie doglebowe jabłoni 

Jesień to również idealny moment do uzupełnienie nawożenia doglebowego. Wykonane w tym okresie analizy, pokazują rzeczywisty stan zasobności po całym okresie wegetacyjnym.
Mówiąc o jesiennym nawożeniu doglebowym mamy na myśli nawożenie fosforowe i wapnowanie gleby.
W sadach obficie plonujących warto zastosować również uzupełniające nawożenie azotowe. Jeśli chodzi o nawożenie potasowe, to optymalnym terminem na ten rodzaj nawożenia jest wiosna.
Azot – w sadach o wysokim plonowaniu w obecnym sezonie, zalecamy zastosowanie wzmacniającego nawożenia azotowego stosując saletrę wapniową w dawce około 50-60 kg/ha.
Zabieg wykonujemy w pasy herbicydowe. Do jesiennych, doglebowych zabiegów uzupełniających azot nie stosować mocznika, ani saletry amonowej.
Fosfor – stosować dawki w oparciu o analizy gleby. Należy pamiętać, że fosfor jest składnikiem bardzo trudno przemieszczającym się w profilu glebowym. Dlatego najlepsze efekty osiągamy mieszając glebę z nawozem po jego wysiewie. Optymalnym momentem na taki zabieg jest okres przygotowywania gleby przed sadzeniem drzewek. Zbliżony efekt można osiągnąć stosując jesienią brony aktywne w celu wyrównywania kolein. Należy pamiętać, że pH poniżej 5,5 skutecznie hamuje pobierania fosforu przez korzenie drzew.
Wapń – najskuteczniejszy efekt wapnowania osiąga się w przypadku możliwości wymieszania wapna z glebą. Tu również pomocne mogą być zabiegi wyrównywania kolein. Dodatkowo, jesienny termin tego zabiegu zwiększa szansę przenikania wapnia w głąb profilu glebowego wraz z wodą opadową. Dawki nawozu w przeliczeniu na CaO określamy na podstawia analizy pH.

Poprawa żyzności gleby

Jesień to optymalny moment na wprowadzanie do gleby kwasów humusowych.
Rosahumus – nawóz organiczno-mineralny, który stosujemy w formie oprysku pasów herbicydowych w dawce 3-6 kg/ha. Można stosować go łącznie z herbicydem.

Jesienne zwalczanie chorób

Jesień jest nadal okresem, w którym koncentrujemy się na zwalczaniu najgroźniejszych chorób drzew owocowych.

Parch jabłoni: już niedługo, na masowo opadających liściach zacznie dochodzić do procesów, w
efekcie których tworzyć się będą saprofityczne formy parcha jabłoni. Formy te dadzą początek nowemu, wiosennemu pokoleniu pasożyta. Jeśli obecnie przerwiemy ten proces, skutecznie zablokujemy tworzenie się zarodników workowych wiosną. Najłatwiej osiągnąć to stosując starter dla rozwoju bakterii rozkładających podczas zimy liście z rozwijającym się parchem jabłoni. Takim starterem jest mocznik.
W tym celu należy wykonać zabieg dolistny stosując 50kg mocznika na hektar.
Zabieg wykonujemy, gdy po pierwszych silnych przymrozkach liście zaczynają masowo opadać na ziemię.
Podobny efekt jak przy stosowaniu mocznika, można osiągnąć stosując preparaty triazolowe bądź benzymidazole. Postępowanie takie niesie ze sobą jednak wyjątkowo duże ryzyko wytworzenia ras odpornych parcha jabłoni na te preparaty, dlatego stanowczo odradzamy tego typu zabiegi.

Choroby kory i drewna (Rak drzew owocowych Nectria galligena)
Nectria to niebezpieczny pasożyt drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni, groźny dla licznych popularnych odmian takich jak Gala, Golden, Szampion, Pinowa i inne. Jesień to okres wzmożonej aktywności patogena. To właśnie od listopada do wczesnej wiosny dochodzi do masowych wysiewów zarodników workowych,
które infekują konary, pędy czy przewodniki drzew. Infekcje następują przez wszelkiego rodzaju rany na drzewie. Niebezpieczne są zarówno duże rany wynikające z mechanicznego uszkodzenia kory powstałe
podczas cięcia czy wyłamania gałęzi, jak również mikrouszkodzenia powstałe podczas zbioru owoców czy i te powstałe po opadnięciu liści. Te drobne ranki, ze względu na ich masowe występowanie są wyjątkowo groźnym zjawiskiem i niezabezpieczone stanowią otwarte wrota dla infekujących zarodników Nactrii.
Dlatego w okresie masowego opadania liści należy wykonać 2-3 zabiegi jednym z preparatów miedziowych (w dawce 3 kg/ha).
Zabiegi te są wręcz konieczne dla odmian wrażliwych. Zabiegi miedziowe można połączyć ze stosowaniem mocznika przeciwko parchowi jabłoni.
W sadach mocno porażonych w okresie od końca zbiorów do początku opadania liści wykonuje się zabiegi preparatami zawierającymi kaptan – Captan 80 WG/Merpan 80 WG, w dawce 2,5 kg/ha lub preparatem Topsin M 500  1,5 l/ha.