Pro Siarka S 800 SC – nawóz zawierajacy siarkę elementarną zmikronizowaną

Pro Siarka S 800 SC 5L

Właściwości:
Nawóz mineralny zawiesinowy

 • Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800 g S w 1 litrze nawozu,
 • Reguluje wykorzystanie azotu,
 • Poprawia jakość plonów,
 • Zwiększa zdrowotność roślin,
 • Wykazuje działanie grzybobójcze.

Przeznaczenie:
Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC
wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki
elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej
75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak,
buraki cukrowe.
Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także
po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować
na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach
warzywnych.
Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC
do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego)
zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we
wszystkich fazach rozwoju – rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do
końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania
(rzepak).

Zasady stosowania:
Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie rośli.
Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.
Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:

 1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.
  Wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które
  wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża.
 2. Poprawę jakości plonów:
  • wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
  • wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
  • wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
  • zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
  • wzrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
  • zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych.
 3. Poprawę gospodarki węglowodanami
  w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje
  wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie
  temperatury, suszę).
 4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych
  siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost
  odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie
  przez choroby i szkodniki.
 5. Choroby kontrolowane przynajmniej częściowo przez siarkę:
  • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
  • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
  • Zboża – mączniak prawdziwy.
 6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych:
  cebuli, czosnku; siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina – cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

Dawki:
Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu.

Gatunek
uprawianej
rośliny
Dawka
nawozu
l/ha
Zalecana
ilość
wody
l/ha
Termin
stosowania
nawozu
lub faza
rozwojowa
rośliny
Faza
rozwojowa
rośliny wg
skali BBA
rzepak ozimy 5 300 – 500 jesienią po
wschodach roślin
10 – 29
8 300 – 500 wczesną wiosną 30 – 50
6 300 – 500 przed
kwitnieniem
50 – 57
jęczmień,
pszenica,
żyto
8 300 – 500 po wschodach
do początku
krzewienia
10 – 19 1)
jęczmień
browarny,
pszenżyto
5 300 – 500 koniec krzewienia
strzelanie
w źdźbło
23 – 30 1)
owies 5 300 – 500 do końca fazy
kłoszenia
32 – 591)
kukurydza
na ziarno
i na kiszonkę
10 700 – 1000 w pełni rozwinięte
2 – 6 liście
19 – 24
ziemniak 5 300 – 500 kilkakrotnie,
począwszy od
fazy rozwoju
liści do końca
kwitnienia
21 – 70
burak cukrowy 5 300 – 500 w okresie
rozwoju liści
20 – 26
5 300 – 500 3 – 4 tygodnie po
zwarciu rzędów
31 – 33
peluszka, groch 8 300 – 500 w okresie od
1 do 4 w pełni
wykształconych
liści
11 – 19
łubin,
słonecznik
5 300 – 500 do fazy
kwitnienia
30 – 59
użytki zielone 20 3000 – 4000 przed ruszeniem
wegetacji
chmiel 5 800 – 1000 po naprowadzeniu
chmielu na
przewodniki
5 1500 – 2000 po osiągnięciu
przez chmiel
siatki
5 2500 – 3000 w fazie kwitnienia
i później

1) wg skali Zadoksa

KARTA CHARAKTERYSTYKI link do strony producenta
(podobne jak tiotar)

 

www.sadownictwo.co/Pro Siarka S 800 SC 5L  – zapraszamy do naszego sklepu