Progi zagrożenia dla szkodników gruszy – tabela progów cz.II

Próg zagrożenia to takie nasilenie agrofaga, po przekroczeniu którego osiągnięty zostanie próg ekonomicznej szkodliwości, a więc powstaną szkody o znaczeniu gospodarczym. Progi zagrożenia a odpowiedzialna ochrona roślin Progi szkodliwości opracowano, aby ograniczyć liczbę stosowanych zabiegów, a tym samym zwiększyć opłacalność … Czytaj dalej Progi zagrożenia dla szkodników gruszy – tabela progów cz.II