Przed sezonem – chwasty w sadach

chwastyOd 2014 roku integrowana ochrona przed chwastami powinna być
praktykowana w sadach i jagodnikach. Opracowano zasady ograniczania
zachwaszczenia w połączeniu ze zmniejszeniem stosowania herbicydów pod
koronami drzew owocowych. Konieczne może okazać się zadarnianie,
koszenie, ściółkowanie, uprawa roślin okrywowych w rzędach.

W ostatnich latach zmniejsza się arsenał środków chwastobójczych z
jednej strony, a z drugiej – ogranicza się ich zakres stosowania. Coraz
większym problemem na świecie staje się także rosnąca odporność chwastów
na powszechnie stosowany glifosat. Wielu sadowników z różnych względów
chciałaby zastosować inny związek chemiczny, ale ma on szerokie spektrum
działania i trudno go zastąpić w praktyce sadowniczej. Coraz więcej
herbicydów zawierających glifosat może być jednak stosowana wyłącznie w
nasadzeniach jabłoni, a w przyszłości substancja ta najprawdopodobniej
wypadnie z programu ochrony sadów brzoskwiniowych i czereśniowych
(zakres stosowania danego preparatu należy każdorazowo sprawdzać na
etykiecie).

Warto stosować zabieg późnojesienny glifosatem lub preparatem Kerb 50
WP w celu zwalczenia chwastów trwałych, aby jak najskuteczniej
ograniczyć ich występowanie w następnym sezonie. Wiosną i latem
konieczne są jednak kolejne zabiegi chwastobójcze.

Uzupełniająco poleca się Chwatox Extra 300 SL (także w mieszaninie z
glifosatem), Kerb 50 WP, Starane 250 EC, Pielik 85 SP, ale zwalczają
mniej niepożądanych gatunków chwastów.

Do herbicydów zawierających glifosat można dodać wspomagacz AS 500 SL, co pozwoli na zmniejszenia dawki herbicydu o 1/3.

Źródło: wykład i materiały MTAS, dr Jerzy Lisek, IO Skierniewice ze strony e-sadownictwo.pl