Sortowniki i kalibrownice do owoców

 KALIBROWANIE OWOCÓW – podział owoców na grupy według średnicy.

W Polsce dzieli się jabłka i gruszki na następujące klasy wielkości:
poniżej 4,5 cm; 4,5-5,0 cm; 5,0-5,5 cm; 5,5-6,0 cm; 6,0-6,5 cm; 6,5-7,0 cm; 7,0-7,5 cm; 7,5-8,0 cm; 8,0-8,5 cm; 8,5-9,5 cm i 9,5 cm i powyżej.
Kalibrowanie owoców ułatwia pakowanie i transport, gdyż owoce o jednej wielkości można
ściślej ułożyć w skrzynce, dzięki czemu nie ulegają dużym uszkodzeniom.
Kalibrowanie jest wstępna czynnością do sortowania owoców, ponieważ w każdym wyborze obowiązuje najmniejsza średnica owocu.
Do kalibrowania owoców służą kalibrownice ręczne lub maszynowe. Najlepszą kalibrownicą
ręczną jest kołeczkowa, na której znajdują się kołeczki w odległościach: 4,5; 5; 5,5 cm itd.; przesuwając między nimi owoce łatwo jest określić średnicę jabłka.

 

Produkty dostępne na stronie: www.sadownictwo.co/sortowniki i kalibrownice