Drugie uzupełnienie Programu Ochrony Roślin Sadowniczych 2018

Po uprzednim uzupełnieniu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2018 rok
– link do artykułu: https://sad-ogrod-i-dom.blogspot.com/2018/02/uzupenienie-programu-ochrony-roslin.html
podczas kolejnej analizy rejestru środków ochrony roślin zaktualizowanego na koniec marca pod kątem fungicydów i zoocydów dopuszczonych do stosowania w sadach i na plantacjach roślin jagodowych, wydawca stwierdził, że w interesującym zakresie powiększył się dobór fungicydów o trzy środki miedziowe (tabela 1).
Rozszerzeniu uległa także rejestracja jednego ze środków siarkowych (tab. 2).

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją oraz

przypominamy, że Program można zakupić na naszej stronie:
www.sadownictwo.co/Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2018

Opracowano na podstawie informacji wydawcy z prasy:
http://www.ogrodinfo.pl/aktualnosci/ochrona-roslin/uzupelnienie-pors

POLECAMY: „Program Ochrony Roślin Warzywnych” na 2018 wydawnictwa Plantpress

Zapraszamy do zakupu Programu Ochrony Roślin Warzywnych wydawnictwa PLANTPRESS na 2018 rok.

Program zawiera szczegółowe zalecenia ochrony ważnych gospodarczo, w tym nowych o rosnącym znaczeniu, gatunków roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Bogato ilustrowany!!!
Liczne galerie dostępne na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację skanującą kody QR.

Program jest interaktywny, łatwo z niego korzystać.

www.sadownictwo.co/Program Ochrony Warzyw 2018

Wydawnictwo Plantpress przygotowało na 2018 r. innowacyjny „Program Ochrony Roślin Warzywnych”. Przy jego opracowaniu autorzy wykorzystali dostępne informacje dotyczące środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce, praktyczną wiedzę zdobytą przez lata pracy w branży ochrony roślin warzywnych, a także możliwości techniki. Efekt to pierwszy na rynku interaktywny program ochrony roślin warzywnych.
Sięgając po szczegółowe zalecenia ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczycie Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo iphone, także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, do którego należy „przejść” (klikając w tym miejscu ekranu). Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących danego agrofaga w różnych stadiach, objawy jego obecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie porównywać objawy znajdując się w na polu z widzianymi na ekranie.

Poniżej graficznie – jak korzystać z INTERAKTYWNEGO Programu Ochrony Roślin Warzywnych na rok 2018 r.

Opracowano na podstawie informacji wydawcy z prasy:
http://www.ogrodinfo.pl/ochrona-roslin/interaktywny-program-ochrony-roslin-warzywnych-na-2018-r

Uzupełnienie Programu Ochrony Roślin Sadowniczych 2018 (wydawnictwa Plantpress)

Od czasu, wydania „Programu Ochrony Roślin Sadowniczych” pojawiło się w „Rejestrze środków ochrony roślin…” kilka nowych produktów z grupy fungicydów i jeden zoocyd.
Wydawca, firma Plantpress, poniżej publikuje informacje o nich (pełny zakres rejestracji, zarówno dotyczących drzew, jak i krzewów owocowych), w formie tabelarycznej.

Zapraszamy do zapoznania się nowościami:

 

 

Program można zakupić na naszej stronie:

 www.sadownictwo.co/Program-ochrony-roslin-sadowniczych-2018

 

Opracowano na podstawie informacji wydawcy z prasy:
http://www.ogrodinfo.pl/ochrona-roslin/uzupelnienie-programu-ochrony-roslin-sadowniczych-2018

POLECAMY: „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” wydawnictwa Plantpress – zmiany w 2018 roku

Zapraszamy do zakupu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych wydawnictwa PLANTPRESS na 2018 rok.

Tegoroczny „Program” jest wersją interaktywną, zawierającą bieżące informacje dotyczące:

 • pełnego doboru środków ochrony
 • strategii antyodpornościowej (kody FRAC i IRAC)
 • zasad i tabeli mieszania
 • pozostałości (MRL)

Bogato ilustrowany!!! Liczne galerie dostępne na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację skanującą kody QR.

 www.sadownictwo.co/Program-ochrony-roslin-sadowniczych-2018

Przygotowywane przez wydawnictwo Plantpress programy ochrony już dawno przestały być wyłącznie zbiorem tabel zawierających dawki środków ochrony roślin i suche fakty im towarzyszące.W tegorocznym „Programie…”  można znaleźć dodatkowo informacje uwzględniające zmiany na bieżąco zachodzące w przepisach, obrocie handlowym itp. Wydawca ma nadzieję, że pomoże to Państwu w zapobiegnięciu konsekwencjom niepełnej wiedzy/nieznajomości: prawa, obecnej sytuacji w produkcji roślinnej, czy orientacji w światowych trendach handlowych, itp. Poniżej przegląd ważnych zmian i niektóre tabele.

Czytaj dalej

Luna Experience 400 SC – nowe zakresy rejestracji fungicydu

www.sadownictwo.co/LUNA EXPERIENCE 400 SC

 

Luna Experience 400 SC – nowe zezwolenie MRiRW nr R-90/2017d z dnia 21.02.2017, rozszerzające zakres stosowania.

Opis działania i nowy zakres stosowania:

Luna Experience 400 SC jest fungicydem o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie drzew owocowych, malin, winorośli, leszczyny i wielu gatunków warzyw. Polecamy zapoznać się z aktualnym zakresem stosowania podanym w tabeli poniżej. Dodatkowo, w załączeniu przesyłamy pełną treść aktualnej etykiety.

KUP TERAZ —> www.sadownictwo.co/LUNA EXPERIENCE 400 SC

Wyniki badań:
Czytaj dalej

Programy ochrony roślin

Zapraszamy do nowego dziełu prezentującego Programy ochrony roślin sadowniczych i warzyw.

Programy są dostępne do pobrania w formacie PDF.

Programy ochrony

Obecnie zapraszamy do pobierania Programów Ochrony firmy ADAMA:

 • Program ochrony jabłoni
 • Program ochrony warzyw:
  – marchewki/pietruszki
  – pomidora
  – cebuli
  – kapusty.

oraz firmy Syngenta:

 • Program ochrony sadów.

 

Polecamy: Programy ochrony roślin sadowniczych i warzyw na rok 2017

Program ochrony roślin sadowniczych na rok 2017

Informacje dla producentów i eksporterów owoców  na kontynenty: afrykański, amerykański, azjatycki i europejski

Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2017, to bieżące informacje dotyczące:

 • pełnego doboru środków ochrony
 • zasad i tabeli mieszania
 • pozostałości (MRL) dla najważniejszych rynków eksportowych

Format A4, 228 str.

Wydawnictwo: Plantpress

kliknij aby zakupić: Program ochrony roślin sadowniczych na rok 2017

 

 

Program ochrony roślin warzywnych na rok 2017

Zawiera zalecenia dotyczące ochrony ważnych gospodarczo, w tym nowych o rosnącym znaczeniu, gatunków warzyw uprawianych w polu i pod osłonami przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 

Wydawnictwo: Plantpress

 

kliknij aby zakupić: Program ochrony warzyw na rok 2017

Program Ochrony Roślin Sadowniczych – o nowościach z Plantpressu

Program Ochrony Roślin Sadowniczych – o nowościach z Plantpressu

 

Program Ochrony Roślin sadowniczych
– zapraszamy do nabycia na naszej stronie

Kilka razy w roku dzwonią do
naszego wydawnictwa osoby które jak się okazuje w trakcie rozmowy,
reprezentują różne firmy zajmujące się kontrolą, a czasami nawet
certyfikacją gospodarstw. Pytania dotyczą różnic, jakich osoby te
dopatrują się w zapisach „Ewidencji zabiegów…” sprawdzanych gospodarstw,
a treściami etykiet środków ochrony roślin znajdujących się aktualnie
(w dniu rozmowy) na stronie internetowej resortu. W efekcie wyjaśnień
okazuje się, że jako trzecie źródło porównania wykorzystują „Programy
Ochrony Roślin…”. Specjalnie nie napisałam „aktualne”. Rozmówcy moi
powołują się bowiem na anachroniczne wydania…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takie rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest sens
podawania sadownikom – użytkownikom aktualnych „Programów…” różnic
pomiędzy zeszłorocznym a aktualnym wydaniem zaleceń ochrony roślin
sadowniczych, włącznie z takimi danymi, którym ze środków w różnych
terminach bieżącego roku wygasną rejestracje bądź upłyną terminy
dopuszczenia do sprzedaży lub do stosowania. Wykorzystują to bowiem w
praktyce, co stanowi ich merytoryczną przewagę nad kontrolerami.

Ważna data
W przypadku podważania zapisów znajdujących się w „Ewidencjach zabiegów
ochrony roślin”, prowadzonych w gospodarstwie sadowniczym, warto odwołać
się do strony internetowej MRiRW. W „Rejestrze środków ochrony roślin…”
podawane są dokładne daty: ● terminu ważności zezwolenia (wydanego
przez MRiRW) dla danego środka; ● okresu na zużycie istniejących zapasów
środka ochrony roślin (ś.o.r.) dla sprzedaży i dystrybucji; ● okresu na
zużycie istniejących zapasów ś.o.r. dla unieszkodliwiania,
przechowywania i stosowania.

Przykładowo daty jednego z zoocydów,
zawierającego abamektynę (wykorzystywaną m.in. w sadownictwie do
zwalczania miodówek gruszowych) są odpowiednio następujące: 31.12.2013
r.; 30.06.2014 r.; 1.07.2015 r. Czyli zezwolenie wygasło w 2013 r.,
środek znajdował się na półkach sklepowych i można go było kupić do
czerwca 2014 r., ale zapasy produktu znajdujące się w magazynie ś.o.r.
gospodarstwa sadowniczego można wykorzystać jeszcze zgodnie z prawem do
lipca 2015 r. Warto więc i zachęcam do tego, aby teraz, przed sezonem
ochrony skontrolować zasoby magazynów ś.o.r. i na opakowaniach tych
produktów wypisać wyraźnie datę, do której środek może być stosowany. Po
te, o najkrótszym terminie przydatności, sięgać należy w pierwszej
kolejności! Dodatkowo w rubryce „Uwagi” „Ewidencji…” warto wpisać tę
graniczną datę na stosowanie. Przykro o tym informować, ale taka dalece
posunięta asekuracja opłaca się sadownikom. Często bowiem informują
mnie, że nawet inspektorzy korzystają wyłącznie z aktualnej strony
MRiRW. Wśród treści tam się znajdujących nie ma już etykiet, którym w
2013 r. wygasło zezwolenie, a mogą być jeszcze stosowane. Daty te
podajemy również w naszym „Programie…”, przy charakterystyce danego
ś.o.r. w tabelach „Alfabetyczne spisy…”, a także w „Uwagach” do
szczegółowych zaleceń ochrony danego rodzaju rośliny.

Nie można stosować
W sezonie 2015 nie można stosować w ochronie roślin sadowniczych
fungicydów: Ardent 500 SC (zawierał krezoksym metylowy), Capitan 400 EC
(flusilazol), Ventop 350 (ditianon) oraz zoocydu SpinTor 240 SC
(spinosad).

Nowo zarejestrowane
W tym
akapicie (tabela 1) uwzględniam środki, których próżno szukać w wykazach
zaleceń na poprzedni sezon. Zostały one bowiem zarejestrowane do
pierwszej dekady grudnia 2014 r. (po ukazaniu się drukiem „PORS 2014”). W
rubryce „zakres rejestracji” podaję zalecenia dotyczące możliwości
użycia środków przeciwko określonym patogenom, jednakże już w
tradycyjnym wydaniu (papierowym) powinni Państwo sprawdzić, które
rejestracje obejmują stosowanie w uprawach małoobszarowych na
odpowiedzialność użytkownika.

„Na odpowiedzialność użytkownika” –
jest to sformułowanie, które zastanawia sadowników pod względem
zgodności z prawem. Informuję, że te zalecenia są zgodne z prawem,
dopuszczone decyzją ministra rolnictwa, ale odpowiedzialność za ogólnie
pojęty efekt użycia ponosi wyłącznie sadownik. Producenci bądź
dystrybutorzy ś.o.r. są zwolnieni z odpowiedzialności za: brak
oczekiwanej skuteczności zabiegu, nadmierne pozostałości s.a. w plonach,
fitotoksyczność. Reklamacja do nich zgłoszona po prostu nie będzie
uwzględniona.


Zawężone/rozszerzone rejestracje
Kilku środkom
znanym i używanym przez polskich sadowników zmieniły się zakresy
rejestracji. Wiele rozszerzono w oparciu o „Stosowanie środka ochrony
roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych”, a odpowiedzialność
za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego zgodnie z tymi zaleceniami w uprawach małoobszarowych ponosi
wyłącznie jego użytkownik (patrz wyjaśnienie powyżej), ale kilku
ograniczono możliwości wykorzystania.

Wskazuję w tabeli 2, o
których to fungicydach, zoocydach i regulatorach wzrostu mowa.
Pedagogicznie odsyłam jednak, w celu zapoznania się z obecną
rejestracją, do „Programu…” oraz etykiet, których lektura jest
obowiązkowa przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy roboczej i
wykonaniem zabiegu oraz podjęciem decyzji, co zrobić z niezużytym
roztworem cieczy roboczej i cieczą po myciu opryskiwacza.


*W
przypadku obu środków rozszerzenie rejestracji dotarło do naszego
wydawnictwa już po zesłaniu „Programu…” do druku. Na zasadzie
zastosowania w uprawach małoobszarowych, za które odpowiedzialność
ponosi użytkownik środka, oba zoocydy mogą być użyte raz w sezonie do
ochrony porzeczek czarnej i czerwonej przed zwójkami liściowymi od
początku fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowe łuski do
końca fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51–87), w dawce 0,17
kg/ha; oraz do ochrony winorośli (do 3 razy w sezonie) przed zwójką
kwasigroneczką, zwójką krzyżóweczką (gronóweczką) od fazy 3 liści
właściwych do końca fazy gdy jagody są dojrzałe do zbioru (BBCH 13–89), w
dawce 0,125 kg/ha.

Podwójne rejestracje
W
spisach alfabetycznych fungicydów i zoocydów „Programu…” dostrzec można
dwa, znajdujące się w sąsiedztwie opisy środków o tej samej nazwie. Nie
jest to błąd. W efekcie szczegółowego porównania tych zapisów można
zauważyć wyraźne różnice w zaleceniach. W przypadku takich „podwójnych
rejestracji” – oba środki, ale z różnymi numerami rejestracyjnymi
znajdują się w obrocie (sprzedaży i stosowaniu), przy czym najczęściej
data dopuszczenia do stosowania jednego z nich upłynie w bieżącym
sezonie (podaję ją charakteryzując środek). W przypadku, gdy środek może
być stosowany jeszcze w 2016 r. tej daty nie podałam. Uczynię to
przygotowując „Program…” na przyszły sezon.

Najczęściej środki z
„podwójnymi rejestracjami” różnią się także zakresem dozwolonych
zastosowań. Warto zatem porównać w „Programie…” charakterystyki środków
(tab. 3) znajdujących się w handlu, ale mających różne numery
rejestracyjne. I wybrać ten z szerszym zaleceniem uwzględniając zapisy w
„Ewidencji…”.


 
Praktyczne informacje
W
obecnym „Programie…” opublikowaliśmy także informacje dotyczące zasad
mieszania ze sobą środków ochrony roślin oraz tabelę, w której
uwzględniliśmy wyniki badań prowadzonych przez różne placówki, a
wskazujących na możliwość sporządzania mieszanin zbiornikowych ś.o.r.
Podkreślam, są to tylko wskazówki. Każda bowiem mieszanina musi być
wcześniej sprawdzona po względem zgodności fizycznej. Odpowiedzialność
za efekt działania wobec aparatury oraz na uprawach ponosi stosujący
taką mieszaninę.

Ze względu na wprowadzenie przez Federację
Rosyjską embarga na żywność pochodzenia roślinnego wyprodukowaną w Unii
Europejskiej, opublikowaliśmy w naszym „Programie…” także tabelę
uwzględniającą najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP = MRL)
s.a. ś.o.r. w jabłkach, obowiązujące na rynkach zbytu potencjalnych
nowych konsumentów wyprodukowanych w Polsce owoców.

(Artykuł ze strony: ogrodinfo.pl, autor: Katarzyna Kupczak (Plantpress))