W przypadku roślin wysadzanych do gruntu, utrzymanie tak niskiego pH może wymagać stałych, skoordynowanych działań. W donicy lub na podniesionej rabacie możemy stworzyć glebę o idealnym pH i utrzymywać ją w takim stanie przez okres 6-10 lat bez potrzeby większej ingerencji.