Techniki stosowania nawozów sadowniczych

Nawożenie posypowe jest podstawowym sposobem wprowadzania i uzupełniania składników pokarmowych w sadzie. W naszych warunkach klimatycznych inne techniki nawożenia, takie jak fertygacja,
czy dokarmianie dolistne są tylko uzupełnieniem nawożenia posypowego.

Bogata paleta produktów Yara Poland umożliwia dobór odpowiedniego
produktu do zastosowania na początku sezonu wegetacyjnego
(wieloskładnikowe posypowe nawozy bezchlorkowe: YaraMila Complex;
CropCare), jak i szybkiego uzupełnienia azotu, oraz innych składników
pokarmowych podczas wegetacji (Unika Calcium, YaraLiva Nitrabor,
YaraLiva TropiCote).

Fertygacja daje możliwości wprowadzania składników pokarmowych wraz z
wodą. Jest bardzo efektywną techniką, pozwalającą precyzyjnie w
określonym czasie dostarczyć makro;- i mikroelementy w bliskiej
odległości od systemu korzeniowego. Wykonywana prawidłowo pozwala na
uzyskanie wyższych oraz lepszych jakościowo plonów. Nawozy z grupy
Kristalon oraz nawozy dwuskładnikowe, znajdujące się w portfolio Yara
Poland (YaraLiva Calcinit, nawozy z grupy Krista) są doskonałymi
produktami powszechnie stosowanymi w tej technice nawożenia.

Dokarmianie dolistne jest nieodłącznym elementem agrotechniki
stosowanym w sadownictwie od wielu lat. Pozwala ono na szybkie
wprowadzenie określonej ilości składników pokarmowych w tzw. krytycznych
fazach wzrostu, gdzie zwiększa się zapotrzebowanie na określony
makro;-, czy mikroelement. Przykładem jest zastosowanie nawozów
dolistnych zawierających cynk, czy bor na początku wegetacji czy około
kwitnienia, mające na celu zwiększenie odporności pąków na niskie
temperatury, czy pomoc w procesach zapylenia, zapłodnienia, wzrostu
łagiewki pyłkowej i podziałów komórkowych w młodych zawiązkach. Technika
ta odgrywa podstawową rolę w poprawie jakości owoców, gdzie w trakcie
ich wzrostu i dojrzewania opryski nawozami wapniowymi ograniczają szereg
chorób fizjologicznych oraz polepszają właściwości przechowalnicze
owoców. Specjalistyczne nawozy dolistne dedykowane do sadownictwa, takie
jak: KristaLeaf Fruit Controller, czy KristaLeaf Foto oraz produkty z
grupy rozpuszczalnych saletr wapniowych (YaraLiva Calcinit, Calciplus)
są podstawą programów dokarmiania dolistnego w sadownictwie.

(Artykuł ze strony yara.pl )