TOPAS 100 EC skuteczny w walce z mączniakiem

TOPAS 100 EC
Opakowania: 5ml, 15ml lub 1L
Topas jest preparatem systemicznym, zalecanym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawach jabłoni i gruszy przeciwko mączniakowi prawdziwemu jabłoni. Zawiera 100 gramów penkonazolu w litrze środka, należy do grupy triazoli. Działa hamująco zarówno na wzrost strzępki infekcyjnej, tworzenie przylg, jak i rozwój strzępek wewnątrz rośliny. Jest w związku z tym jednym z najlepiej działających i najbardziej wszechstronnym preparatem do zapobiegania porażenia jabłoni mączniakiem prawdziwym oraz do jego interwencyjnego zwalczania.

www.sadownictwo.co/TOPAS 100 EC

SUBSTANCJE AKTYWNE:
Zawartość substancji czynnej: penkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g w 1 litrze środka (10,15%).
 

 OPIS DZIAŁANIA:

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie jabłoni, gruszy, winorośli, pigwy, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, uprawianej w polu, szklarni i pod osłonami truskawki, uprawianego w polu, szklarni i pod
osłonami ogórka, uprawianych w szklarni: melona, cukinii, bakłażana, papryki i pomidora przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń, grusza
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia (BBCH 60).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 litra /ha i na każdy metr wysokości korony.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: maksymalnie 500 litrów /ha i na każdy metr wysokości korony.
Winorośl (z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej i w przemyśle winiarskim)
Mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwoju 5 liścia do początku fazy dojrzewania jagód
(jagody zaczynają się wybarwiać) (BBCH 15–81).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08–0,32 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1600 l/ha.
Przy silnym wzroście liści lub znacznym nasileniu infekcji należy skrócić odstępy czasu
pomiędzy opryskami, zachowując stężenie cieczy roboczej na poziomie 0,02%:
− dawka podstawowa na hektar – 0,08 l/ha w maksymalnie 400 l wody /ha;
− do początku fazy kwitnienia (BBCH61) – 0,16 l/ha w maksymalnie 800 l wody /ha;
− do początku fazy zawiązywania się owoców (BBCH71) – 0,24 l/ha w maksymalnie 1200 l wody /ha;
− do środkowej fazy rozwoju owoców (BBCH75 – jagody wielkości grochu, grona zwisają) -0,32 l/ha w maksymalnie 1600 l wody /ha.
Nie przekraczać dawki maksymalnej na hektar.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
Pigwa
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 71-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Amerykański mączniak agrestu
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy
zamierania roślin porzeczki (BBCH 51-97).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Agrest
Amerykański mączniak agrestu
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy
zamierania roślin agrestu (BBCH 51-97).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Truskawka (uprawa polowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy tworzenia pędu rozłogowego na młodej
roślinie do końca fazy zamierania roślin truskawki (BBCH 41-97).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-2000 l/ha.
Truskawka (uprawa szklarniowa i pod osłonami)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego trzeciego liścia do końca fazy
dojrzewania owoców (BBCH 13-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-2000 l/ha.
Ogórek (uprawa polowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 51-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Ogórek (uprawa szklarniowa i pod osłonami)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego trzeciego liścia właściwego na pędzie
głównym do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 13-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Melon (uprawa szklarniowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego trzeciego liścia właściwego na pędzie
głównym do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 13-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Cukinia (uprawa szklarniowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego trzeciego liścia właściwego na pędzie
głównym do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 13-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Bakłażan (uprawa szklarniowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do końca fazy pełnej
dojrzałości owoców (BBCH 51-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Papryka (uprawa szklarniowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego na pędzie
głównym do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 14-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
Pomidor (uprawa szklarniowa)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego na pędzie
głównym do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 14-89).
Termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1200 l/ha.
UWAGI:
1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Celem zapobiegania zjawisku odporności, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Środka nie stosować w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
− ogórek, melon, cukinia, bakłażan, papryka, pomidor, truskawka – 3 dni,
− jabłka, gruszki, pigwa – 14 dni,
− porzeczki, agrest – 20 dni,
− winogrona (konsumpcja bezpośrednia) – 28 dni,
− winogrona (przemysł winiarski) – 35 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Strona producenta – o preparacie

Informujemy, że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.