Trawy ozdobne – sadzenie i pielęgnacja

Trawami w języku ogrodniczym nazywa się przedstawicieli rodziny traw (Poaceae), turzycowatych (Cyperaceae) i sitowatych (Junacaceae). Wymienione trzy rodziny botaniczne, obejmujące łącznie około 13 000 gatunków są największe. Botanicznie tylko przedstawiciele Poaceae są prawdziwymi trawami. Ponieważ jednak wszystkie rodziny, zarówno optycznie, jak i biologicznie wykazują wiele wspólnych cech, w praktyce ogrodniczej określa się je wszystkie jako trawy ozdobne.

Wśród traw wyróżniamy trawy wieloletnie  – byliny czyli wieloletnie rośliny zielne, obok nich występuje także wiele traw jednorocznych o dużej wartości dekoracyjnej oraz bambusy, które tworzą trwałe zdrewniałe źdźbła zajmując pośrednie miejsce między bylinami a roślinami drzewiastymi.

 

Termin sadzenia i sadzenie traw

Trawy należą do standardowego asortymentu szkółek bylinowych. Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić nasadzenie bylinowe bez traw, także ich oferta została poszerzona. Wszystkie trawy uprawiane są w doniczkach i teoretycznie można je wysadzać przez cały rok. Najlepsze warunki do wysadzania traw panują jednak wiosną. Gleba zdążyła się już ogrzać i od razu możliwy jest rozwój systemów korzeniowych. Jesienią korzenie traw są już mało aktywne, dlatego często rośliny te źle się przyjmują i powstają ubytki spowodowane gniciem.

Stanowisko

Przed wysadzeniem trzeba wybrać właściwe stanowisko dla każdego gatunku trawy i odpowiednio je przygotować.

Ze względu na dużą różnorodność traw trudno jest podać jakieś ogólne wskazania.

Przygotowanie gleby

Trawy cieniolubne wolą, luźne próchniczne gleby. Przez domieszanie ziemi liściowej, kompostu ogrodniczego lub torfu można zwiększyć zawartość próchnicy w podłożu pod rośliny.

Trawy stepowe wymagają dobrze napowietrzonego, niezbyt zasobnego podłoża, dobrze przepuszczającego wodę. Zbyt ciężkie gleby można rozluźnić i zmniejszyć ich żyzność domieszką żwiru i piasku.

Trawy rabatowe wymagają świeżych, próchniczno-gliniastych gleb. Dodanie kompostu ogrodniczego poprawia strukturę gleby.

Nawożenie

Do zabiegów pielęgnacyjnych należy również regularne nawożenie traw. Podczas przygotowywania dawek nawozu należy brać pod uwagę potrzeby poszczególnych gatunków. Do traw stosujemy mineralne lub organiczne nawozy wieloskładnikowe.

Ogólne dawki nawozowe do traw:
Trawy cieniolubne
– 30-40 g/ m kwadr.

Trawy stepowe – 40-50 g/ m kwadr.

Trawy rabatowe – 50-100 g/ m kwadr. (w zależności od wielkości).

Przycinanie traw

Przycinanie traw powinno zasadniczo odbywać się dopiero wiosną, ponieważ zaschnięte liście stanowią okrycie zimowe dla kępy, a wiele gatunków po jesiennym przycięciu ma skłonność do gnicia. Poza tym kępy i owocostany traw także zimą tworzą dekoracyjne obrazy. Zwłaszcza szron i śnieg zamieniają trawy w niezwykłe piękności ogrodowe.

Wiosną wszystkie trawy zielone latem przycina się aż do podstawy. Przy trawach zimozielonych wystarczy oczyszczenie kęp z uszkodzonych i nieładnych liści. Całkowite przycięcie konieczne jest tylko przy wyjątkowo surowych zimach i przy silnym uszkodzeniu liści.

Podział starych traw

Odmładzanie traw zwykle jest potrzebne dopiero po latach, gdy trawy zaczynają zamierać w środku kępy. Wtedy nadchodzi czas by je wykopać i odmłodzić. Szpadlem dzieli się karpę na kawałki, które się potem wysadza w przygotowanych miejscach lub z powrotem w poprzednim miejscu.

Kontrola rozrastania się

Niektóre tworzące rozłogi gatunki traw mogą się bardzo silnie rozrastać lub nawet stają się inwazyjne. Dlatego warto kontrolować takie rośliny i w razie potrzeby ograniczać rozrost przez odcinanie darni szpadlem.

Siewki

W przypadku samorozsiewających się odmian należy wszystkie siewki usuwać, gdyż z reguły są mniej atrakcyjne, nie powtarzają także cech odmian. Poza tym zwykle silniej rosną i mogą z czasem zagłuszyć właściwą odmianę. Przykładami są tu zieleniejące siewki odmiany złotej prosownicy rozpierzchłej (Milium effusum ’Aureum' ) oraz silnie rosnące siewki odmian miskanta (Miscanthus). W przypadku gatunków zawiązywanie nasion może być korzystne, jak na przykład u różnych ostnic (Stipa capillata, Stipa pulcherrima var. nudicastata), gdyż są to trawy krótkowieczne i dzięki samosiewom utrzymują populację. Siewki takie należy jedynie przerywać jeśli wzeszły za gęsto.

Okrycie zimowe

Niektóre trawy są wrażliwe na zimową wilgoć i wymagają okrycia, szczególnie w położeniach eksponowanych. Przy mniejszych trawach wystarczy okrycie liśćmi i obłożenie ich gałązkami iglastymi. Przy kortaderii (Cortaderia) wiąże się razem liście w rodzaj chochoła i okrywa kępe suchymi liśćmi, które dodatkowo przytrzymują gałęzie stroiszu. Wiosną usuwa się okrycie zimowe, a kępę przycina.

Trawy o liściach zielonych zimą lub zimozielonych należy sadzić w takich miejscach, gdzie będą osłonięte przed zimowym słońcem.

Rozmnażanie

Większość traw można rozmnażać przez podział wiosną. Najkorzystniejszym momentem do dzielenia karp jest chwila, gdy zaczynają wybijać nowe pędy. Podobnie jak przy odmładzaniu, kępę dzieli się szpadlem na mniejsze kawałki, które potem można od razu posadzić.

Wszystkie trawy jednoroczne rozmnaża się przez wysiew nasion wczesną wiosną. Po 3-4 tygodniach od wschodów siewki pikuje się i po kolejnych 3-4 tygodniach doniczkuje. Po połowie maja można je wysadzić na miejsce stałe do ogrodu.

 

Artykuł opracowany na podstawie książki: „Trawy i paprocie” Urlike Leyhe, zdjęcia: zasoby Pixabay