TREOL 770 EC – ekologiczny preparat owadobójczy i roztoczobójczy

Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu, na bazie oleju parafinowego, przeznaczony do stosowania wczesnowiosennego w celu zwalczania form zimujących niektórych szkodników. Przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka, modrzewia i cisa. Skuteczny do zwalczania m.in przędziorka owocowca, przędziorka sosnowca i ochojnika. Liczne doświadczenia prowadzone w wielu ośrodkach naukowych wskazują, że oprócz wyżej wymienionych szkodników, preparaty na bazie oleju parafinowego, użyte wczesną wiosną, istotnie ograniczają liczebność także innych szkodników np.: tarczników, miseczników, innych gatunków przędziorków, mszyc.

Skład: olej parafinowy – 770g/1l

Dostępne małe i duże opakowania –>>>  www.sadownictwo.co/TREOL 770 EC

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:

Zakres stosowania – uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania
uprawa: jabłoń
agrofag: przędziorek owocowiec
termin: Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53).
dawka: Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody)
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: śliwa
agrofag: misecznik śliwowy
termin: wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55)
dawka: Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (1,75 l środka w 100 l wody), (0,175 l środka w 10 l wody)
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: świerk
agrofag: przędziorek sosnowiec
termin: Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji
dawka: Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody)
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: cis
agrofag: misecznik cisowiec
termin: Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji
dawka: Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody)
zastosowanie małoobszarowe: nie
uprawa: modrzew
agrofag: ochojnik świerkowo-modrzewiowy
termin: Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji
dawka: Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody)
zastosowanie małoobszarowe: nie
UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 0 st.C, podczas pogody bezwietrznej i bezdeszczowej.
2. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi

III. OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
Jabłoń, śliwa, świerk, modrzew – NIE DOTYCZY.

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT

(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.  Odmierzoną  ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza   napełnionego   częściowo  wodą   (z  włączonym mieszadłem)   i   uzupełnić  wodą   do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione   opakowania   przepłukać   trzykrotnie   wodą,   a   popłuczyny   wlać   do   zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w  temperaturze nie niższej  niż  0 C  i  nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni  uprzednio opryskiwanej,   stosując  te same środki ochrony osobistej.

 

Informujemy, że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.