Truskawka − zabiegi po zbiorze owoców

Plantacja truskawek
Produkcja truskawek to ważna gospodarczo gałąź  sadownictwa w Polsce. W kraju można wyróżnić dwa duże regiony uprawy roślin tego gatunku zarówno w polu, jak i pod osłonami: rejon Czerwińska n. Wisłą oraz Jasieńca k. Grójca. Producenci mają wiedzę na temat wymagań truskawki pod względem odpowiedniego nawożenia i ochrony, aby uzyskać wysokiej jakości i satysfakcjonujący plon. Równie ważne są zabiegi po zbiorach owoców, ponieważ zachodzące w okresie spoczynku roślin procesy fizjologiczne wpływają na wydajność plantacji w kolejnych sezonach. 
 

Zabiegi latem i jesienią
 
Na plantacjach truskawki, na których w roku następnym będzie kontynuowana
produkcja, koniecznie po zbiorze  należy wykonać kilka zabiegów
agrotechnicznych. Wpływają one w istotny sposób na procesy fizjologiczne
zachodzące w roślinie: krzewienie się roślin (powstawanie nowych pędów) oraz
zawiązywanie pąków kwiatowych. Pierwszy z tych procesów odbywa się na przełomie
lipca/sierpnia oraz we wrześniu. Drugi − w sierpniu, wrześniu, a nawet jeszcze
później. W przypadku zaniedbania plantacji po zbiorach, nie można oczekiwać
zadowalających efektów w kolejnym sezonie w postaci wysokich i dobrej jakości
plonów, nawet wówczas, gdy wczesną wiosną wykonane zostaną wszystkie niezbędne
prace pielęgnacyjne.Zaniedbana plantacja truskawki

Do głównych zabiegów agrotechnicznych po zbiorach owoców należą przede wszystkim nawożenie oraz
usuwanie rozłogów i chwastów. Również trzeba wykonać zabiegi ochrony, zarówno
przed chorobami, jaki i szkodnikami, w celu ograniczenia ich populacji w
kolejnym sezonie. Na niektórych plantacjach istotne jest też koszenie liści,
jednak nie jest ono zawsze konieczne i nie należy je wykonywać co
rok.

Koszenie liści truskawek

Optymalny termin koszenia liści to około 2 tygodni po zakończeniu zbiorów. Opóźnianie zabiegu
wpływa dosyć niekorzystnie na ogólną kondycję oraz wigor roślin, ponieważ wtedy
nie jest możliwe odpowiednie przygotowanie roślin do spoczynku zimowego (przede
wszystkim wytworzenie dostatecznej ilości liści okrywających zimą system
korzeniowy, a także korony). Ponadto jednym z negatywnych efektów opóźnienia
może być również obniżenie ilości i jakości plonu handlowego w kolejnym sezonie,
a wynika to przede wszystkim z osłabienia procesu powstawania koron bocznych
oraz zmniejszenia liczby zawiązanych pąków. Koszenie liści to ważny zabieg
fitosanitarny na plantacjach silnie porażonych przez choroby i szkodniki, a przy
bardzo dużej ich presji zaleca się usuwanie liści z pola. Jeśli było małe
porażenie, istnieje możliwość wymieszania liści ze ściółką (suche liście dają
się łatwo rozdrobnić i wymieszać z glebą). Jeżeli zaś mamy doczynienie z
plantacją zadbaną, utrzymaną w dobrej kulturze oraz przede wszystkim nie
porażoną przez choroby, koszenie jest uzasadnione tylko w przypadku zbyt
silnego  wzrostu roślin w celu „przyhamowania i zaoszczędzenia  potencjału
rośliny”.Rozłogi – co robić?

Zabieg niszczenia rozłogów należy wykonać po zbiorze dwukrotnie (zwykle w lipcu oraz na początku
września). Rozłogi na plantacjach owocujących należy niszczyć, ponieważ mogą
wpływać na obniżenie kondycji roślin oraz mogą istotnie zmniejszać plonowanie w
kolejnym roku. Przede wszystkim  konkurują − podobnie jak chwasty − o wodę,
składniki pokarmowe i światło. Ponadto rozłogi zdecydowanie pogarszają warunki
fitosanitarne na plantacjach. Można je usuwać trzema sprawdzonymi metodami: •
ręcznie (pielenie − praca ciężka i czasochłonna), • mechanicznie ( glebogryzarką
− po odpowiednim ustawieniu do pracy w międzyrzędziach, aby nie doszło do
podcięcia korzeni i  nadmiernego przesuszenia gleby), • chemicznie (w tym celu
można wykorzystać preparat Basta 150 SL − 4 l/ha w 400 l wody/ha, a w praktyce
stosuje się także mieszankę z siarczanem amonu w dawce 10 kg; zabieg należy
wykonać dwukrotnie opryskiwaczem z osłonami jedynie w międzyrzędziach, w czasie
bezwietrznej pogody).Międzyrzędzia uprawione
glebogryzarką

Nawadnianie plantacji

Nawadnianie plantacji jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli mamy do
czynienia z długotrwałą suszą oraz towarzyszącą temu wysoką temperaturą. Taka
sytuacja wystąpiła w tym sezonie wegetacyjnym − w lipcu i sierpniu w większości
regionów Polski nie notowano opadów deszczu, a temperatury były rekordowo
wysokie. Większość nienawadnianych plantacji  w tym czasie bardzo ucierpiała z
powodu braku wody, gdyż truskawka jest rośliną dosyć płytko się korzeniącą.
Nawadnianie  jest konieczne podczas całego sezonu wegetacyjnego, jednak
szczególnie ważne jest po zbiorach, ponieważ jest to czas zawiązywania pąków na
kolejny rok. Dlatego, zwłaszcza w takich latach, jak ten sezon, jest niezbędnym
zabiegiem pielęgnacyjnym na plantacjach produkcyjnych.
Nawożenie po zbiorze – dlaczego istotne?
Idealny termin nawożenia plantacji to 2 tygodnie po zakończeniu zbiorów (szczególnie na
plantacjach dwuletnich i starszych). Główne składniki, które w tym czasie są
niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin i przebiegu wszystkich procesów
fizjologicznych, to makroelementy: azot, potas i fosfor oraz mikroelementy.
Jeżeli azot zostanie dostarczony zbyt późno może zakłócić proces przygotowania
rośliny do spoczynku zimowego, a tym samym doprowadzi to do zdecydowanie
gorszego przezimowania. Dawka azotu powinna wynosić 30−50 kg/ha, jednak ilość
zastosowanego  azotu musi zależeć od żyzności gleby oraz ogólnego stanu roślin.Jesienią można zastosować np. Azofol w dawce 5 l/ha. Jeżeli wykonana
analiza gleby wskazuje także na baraki pozostałych pierwiastków, istotne jest
ich uzupełnienie, np. stosując dolistnie Fosfiron Mg/Cu w dawce 1,5−3 l/ha, a
drogą fertygacji − Roasaleaf 1 w stężeniu 0,005−0,15% (dolistnie 2−4 kg/ha w
300−500 l wody). Bardzo dobrym rozwiązaniem są nawozy wieloskładnikowe − nawozy
bezchlorkowe uzupełniające N, P, K i Mg (np. Rosafert 5-12-24, Rosafert 5-8-28,
Rosafert 10-8-24, YARA Mila Complex, Fructus truskawka). Obecnie producenci
truskawek coraz częściej w okresie zarówno wiosennym, jak i jesiennym stosują
nawozy kompleksowe. Nawozy te wzbogacają glebę w składniki pokarmowe, które
zostały wykorzystane w trakcie sezonu. W takich sytuacjach doskonale sprawdza
się m.in. Mikrostar complex (dawka: 0,3−0,8 kg/ha), który uzupełnia niedobory
mikroelementów w roślinie.

Objawy niedoboru P i K na liściach truskawek

Ochrona pozbiorcza

Na plantacjach truskawek po zbiorach konieczne jest zwalczanie chorób: szarej pleśni, białej plamistości
liści oraz mączniaka prawdziwego truskawki. Nie można pominąć tych ostatnich
zabiegów ochrony, ponieważ również wpływają one pośrednio na kondycję ogólną
roślin oraz plonowanie w kolejnym sezonie. Koszenie liści niewątpliwie ogranicza
presję sprawców chorób, jednak w przypadku plantacji, na których zabieg ten nie
został wykonany ważna jest kontynuacja zabiegów chemicznych w tym okresie.
Mączniaka prawdziwego truskawki ograniczą m.in. Nimrod 250 EC, Vaxiplant SL,
Domark 100 EC, Zato 50 WG, natomiast białą plamistość liści − Vaxiplant SL,
Domark 100 EC, Zato 50 WG. Sprawcę szarej pleśni można ograniczyć m.in.
fungicydami zawierającymi tiuram, np. Sadoplon 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG.Zawijanie liści z charakterystycznym przebarwieniem − typowy objaw mączniaka truskawek

Poza zwalczaniem sprawców chorób bardzo ważna
jest kontynuacja ochrony przeciwko takim szkodnikom, jak: przędziorek
chmielowiec, roztocz truskawkowiec oraz opuchlaki. Do ochrony chemicznej przed
roztoczami wykorzystuje się m.in. Ortus 05 SC i Envidor 250 SC. Aby osiągnąć
zadowalające efekty w ograniczeniu roztocza truskawkowca należy wykonać minimum
2 zabiegi w odstępie 7-dniowym. W przypadku zwalczania tego szkodnika na
plantacjach, gdzie wykonano koszenie liści  zabieg chemiczny jest zdecydowanie
skuteczniejszy. Do ochrony chemicznej zalecane jest wykorzystanie następujących
preparatów: Ortus 05 SC, Ortus M 500 SC + Slippa 20 WP lub Sanmite 20 WP. Jeżeli
na plantacji występują opuchlaki, to straty w kolejnym sezonie można ograniczyć,
zwalczając larwy po zbiorach owoców (do tego ocelu zarejestrowany jest Mospilan 20 SP).

(Artykuł i zdjęcia ze strony: ogrodinfo.pl, autor: Mgr Karolina Felczak )Kompleksowy program nawożenia truskawki prezentujemy poniżej:

http://blog.sadownictwo.co/?p=167