Ważne: badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Przypominamy stosującym środki ochrony roślin o przeprowadzaniu obowiązkowych badań technicznych sprzętu oraz jego kalibracji.

Przed każdym zabiegiem chemicznej ochrony roślin sprawdź czy wykorzystywany sprzęt jest sprawny technicznie i skalibrowany.

Sprawny i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin jest m.in. gwarancją:

  • ​wykonania skutecznych zabiegów;
  • zwiększenia wydajności pracy;
  • obniżenia kosztów ochrony;
  • uzyskania wysokich plonów;
  • ograniczenia zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Informacje, jaki sprzęt i jak często podlega obowiązkowym badaniom znajdują się na stronie PIORiN tutaj –>

Informacje, o jednostkach wykonujących badania sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin Inspekcja zamieszcza w rejestrach opublikowanych tutaj –>

Poradniki dotyczące kalibracji sprzętu do stosowania środków ochrony
roślin opublikowane są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Sankcje karne!

Ustawowym obowiązkiem stosujących środki ochrony roślin jest
wykonywanie zabiegów wyłącznie sprzętem, który jest sprawny technicznie i
skalibrowany.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub
nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego
sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega
karze grzywny.

Materiały informacyjne ze strony: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/badaj-sprzet-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin,110.html