WUXAL nawozy dolistne firmy Aglukon

Polecamy nawozy WUXAL

Nawożenie dolistne zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz
roślin okopowych stanowi formę dokarmiana umożliwiającą uzupełnienie
deficytowych a zarazem niezbędnych składników. Praktyka nawożenia
dolistnego obejmuje dostarczenie roślinom zarówno makro a zwłaszcza
mikro składników w przypadku wystąpienia ich niedoborów jak również
utrudnionego pobierania. Równocześnie ma ona szczególne znaczenie we
wzroście wydajności plonowania oraz wartości technologicznej uzyskanych
plonów, co ma uzasadnienie w wielu doniesieniach oraz badaniach
naukowych.

Dolistne nawożenie upraw rolniczych stosuje się w szczególności do zapobiegawczego oraz interwencyjnego uzupełniania niedoborów makro
i mikro składników. Jednocześnie prace wielu autorów potwierdzają
informacje, że w przypadku zastosowania wybranych nawozów dolistnych
można uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z ich działania.
W szczególności przejawiają się one zwiększeniem odporności roślin na
choroby grzybowe oraz łagodzeniem skutków stresowych. Do grupy
produktów, które charakteryzują się powyższymi właściwościami można
zaliczyć nawozy z serii Wuxal. Należą one do jednych
z najbardziej znanych, także w Polsce, nawozów dolistnych. Od kilkunastu
lat cieszą się one wśród rolników niesłabnącą popularnością.
Od początku 2011 roku firma FN Agro Polska Sp. z o.o jest wyłącznym importerem profesjonalnych nawozów Wuxal na rynek Polski. Preparaty Wuxal,
niemieckiej firmy agrochemicznej Aglukon GmbH obejmują pełną paletę
nawozów zawiesinowych oraz płynnych. Jednym z najnowszych rozwiązań
firmy Aglukon GmbH jest opracowanie technologii produkcji nawozów donasiennych Wuxal, które
stanowią kompleksowe uzupełnienie całej palety oferowanych
produktów.Siedziba firmy Aglukon GmbH zlokalizowana jest w Dusseldorfie,
gdzie odbywa się całkowita produkcja nawozów. Oddana do użytku w marcu
2010 roku jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych na świecie
oraz dobór wysokiej klasy specjalistów zarówno chemicznych, rolniczych,
technicznych sprawia, że zakład ten dysponuje najbardziej zaawansowaną
technologią produkcji nawozów zarówno zawiesinowych oraz płynnych.
Produkcja nawozów Wuxal równocześnie odbywa się w zgodzie ze wszystkimi
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Gwarancja
jakości oraz skuteczności działania niemieckich nawozów, sprawia że
firma FN Agro Polska Sp. z o.o. poprzez dystrybucję produktów serii
Wuxal mając na względzie na pierwszym miejscu
zadowolenie klientów z efektów działania poprzez wzrost wydajności
zbieranych plonów kieruje się zasadą ’’nie lejemy wody sprzedajemy najwyższej jakości skoncentrowane zawiesiny’’.
W obrębie całej palety nawozów Wuxal na szczególną uwagę zasługują
wspomniane zawiesiny. Jakość, skuteczność działania oraz odpowiednia
formulacja sprawiają, że stanowią one unikatowy produkt, który zyskał
bardzo duże uznanie w oczach rolników. Bardzo duża koncentracja
składników odżywczych zawartych w minimalnej objętości produktu, co
przedstawia poniższe porównanie gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu
działania przy minimalizacji kosztów transportu oraz magazynowania
produktów.

Nawóz płynny. Gęstość właściwa ~1,1-1,2 g/cm3

Nawóz płynny.
Gęstość właściwa ~1,1-1,2 g/cm3
Nawóz zawiesinowy. Gęstość właściwa ~1,5-1,7 g/cm3

Nawóz zawiesinowy.
Gęstość właściwa ~1,5-1,7 g/cm3

Specjalnie opracowana, nowoczesna technologia produkcji płynnych i zawiesinowych nawozów Wuxal®
pozwoliła wytworzyć produkty dające użytkownikom wiele korzyści co
przejawia się w wzrostach osiąganych plonów. Dodatkowymi cechami nawozów
Wuxal świadczącymi o ich wysokiej jakości jest:

 • stabilność mikroelementów przed i po rozpuszczeniu w wodzie, co sprawia że są łatwo pobierane oraz przemieszczane w roślinie,
 • nawozy są bezpieczne w użyciu oraz łatwo przyswajalne,
 • mikroelementy dzięki odpowiedniej formulacji zawsze są przyswajalne przez rośliny, niezależnie od jakości użytej wody,
 • łatwość oraz doskonała mieszalność ze środkami ochrony roślin.

Skuteczność działania nawozów dolistnych oraz zapraw donasiennych z seri Wuxal została
potwierdzona ogromną ilością badań w większości państw europejskich.
Firma Aglukon GmbH chcąc potwierdzić wysoką jakość działania nawozów
Wuxal w warunkach klimatycznych Polski na przestrzeni wielu lat
przeprowadziła na terenie kraju liczne ścisłe badania w wielu placówkach
oraz jednostkach naukowych. Wobec bardzo dużego postępu
agrotechnicznego oraz się zmieniających czynników klimatycznych firma
FN Agro Polska Sp. z.o.o. jako obecnie wyłączny dystrybutor
profesjonalnych nawozów Wuxal chcąc potwierdzić wysoką
jakość oferowanych produktów kontynuuje badania oraz wdrożenia nowych
produktów co przedstawiają poniższe zestawienia.
Wykonane badania (tab. 1) w IHAR Radzików w 2012 pod kierownictwem dr Romana Warzechy przedstawiają skuteczność działania nawozów donasiennych oraz dolistnych w uprawie kukurydzy odmiany ‘Gasparo’
Tab. 1. Skuteczność działania nawozów donasiennych oraz dolistnych Wuxal w uprawie kukurydzy – IHAR Radzików 2012.
Wyniki doświadczenia z nawozami donasiennymi i dolistnymi firmy FN Agro – odmiana GASPARO, Radzików 2012

Nawóz donasienny
Nawóz dolistny
Powtórzenie
Wysokość
rośliny/
kolby
Plon z poletka 50 m2
Sucha masa
(%)
Plon  (t/ha)
15% wilg.
Różnica
t/ha
Kontrola * brak
1
306/1110
80,5
67,0
14,8
2
80,7
67,0
14,9
3
77,5
67,6
14,0
średnia
79,6
67,2
14,6
0
Wuxal
Terior Zn 500ml/100 kg nasion
brak
1
319/114
83,7
66,3
15,2
2
85,6
66,3
15,0
3
86,5
66,8
14,9
średnia
85,3
66,5
15,0
+0,4
Wuxal Terior Zn
500ml/100 kg nasion
Wuxal
Top P
5 l/ha
1
320/115
86,3
66,5
15,2
2
89,0
66,8
15,7
3
87,8
66,9
15,7
średnia
87,7
66,7
15,5
+0,9
Wuxal Terior Zn
500ml/100 kg nasion
Wuxal Aminoplus
3 l/ha
1
325/121
89,1
66,9
15,5
2
86,5
67,1
14,8
3
88,4
67,1
15,3
średnia
88,0
67,0
15,2
+0,6
Wuxal Terior Zn
500ml/100 kg nasion
Wuxal Ascofol
3 l/ha
1
322/116
88,4
66,5
15,1
2
90,5
66,3
15,9
3
90,8
66,4
16,0
średnia
89,9
66,4
15,7
+1,1

Wykonane badania przez dr R. Warzechę dostarczają bardzo cennych wniosków oraz informacji dla rolników:

 • We wszystkich obiektach doświadczalnych w przypadku zastosowania nawozu donasiennego oraz nawozów dolistnych uzyskano efekt plonotwórczy w porównaniu z kontrolą
 • Zwyżki plonu wahały się w granicach od 0,4 t/ha do 1,1 t/ha
 • W przypadku zastosowania nawozy donasiennego Wuxal Terios Zn oraz nawozu dolistnego Wuxal Top P uzyskano wzrost plonu o 0,9 t/ha w stosunku do kontroli

Uzyskane wyniki badań z IHAR Radzików potwierdzają wysoką jakość oraz skuteczność działania niemieckich nawozów Wuxal.
W tym samym okresie były prowadzone badania skuteczności działania
nawozów Wuxal pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Solarkiej oraz
mgr Marzeny Olczedajewksiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Uzyskane wyniki badań tab. 2 potwierdzają informacje o nawozach serii
Wuxal, jako skutecznych produktach sprawdzających się w różnych
regionach Polski, wpływających w znaczącym stopniu na kształtowanie się
ostatecznego plonu.
Tab. 2. Wpływ nawozów Wuxal na kształtowanie plonu oraz jakości kukurydzy odmiany ‘GASPARO’

Obiekt Dawka nawozu
ml/100k
(g)
Plon ziarna kukurydzy Elementy jakości plonu kukurydzy
Wilgotność
ziarna
(%)
Plon (14%)
t/ha
Różnica w stos. do kontroli Średnia masa kolb
(g)
Różnica w stos.
do kontroli
(%)
Średnia ilość
ziaren w kolbie
(szt.)
Różnica w stos.
do kontroli
(%)
t/ha %
Kontrola
33,65
9,79
100
113,5
100
361
100
Wuxal
Terios Zn
500
32,00
10,15
0,36
104
114,6
101
372
106
Wuxal
Terios Zn +
Wuxal
Top P –
5,0 l/ha BBCH 14-16
500
30,40
10,79
1,00
110
122,8
108
392
112
Wuxal
Terios Zn +
Wuxal Aminoplus
– 3,0 l/ha
BBCH 16-18
500
30,20
11,02
1,23
113
125,1
110
401
114
Wuxal
Terios Zn +
Wuxal  Ascofol – 3,0 l/ha
BBCH 16-18
500
29,90
10,94
1,15
112
125,9
111
398
113
NIR/LSD0,05
0,16410
0,64504
8,4134

Powyższe wyniki jednoznacznie potwierdzają doskonałą jakość nawozów Wuxal. Średnia
masa kolb i średnia liczba ziaren w kolbie kukurydzy odmiany Gasparo
z obiektów na których zastosowano nawóz donasienny Wuxal Terios Zn oraz
nawozy biostymulujące Wuxal Top P, Wuxal  Aminoplus i Wuxal Ascofol
była istotnie większa od tego parametru uzyskanego w obiekcie
kontrolnym.Zastosowanie różnych produktów serii Wuxal w zależności od
zapotrzebowania powoduje uzyskanie znaczących wzrostów plonu.
W przypadku wykonanych kombinacji był on istotnie wyższy od kontroli
i wynosił w odpowiednio:

 • Nawóz donasienny Wuxal Terios Zn – 10,15 t/ha
 • Wuxal Terios Zn + Wuxal Top P – 10,79 t/ha
 • Wuxal Terios Zn + Wuxal Aminoplus – 11,02 t/ha
 • Wuxal Terios Zn + Wuxal Ascofol – 10,94 t/ha

Sprawdzone rozwiązania nawożenia dolistnego niemieckimi nawozami
serii Wuxal zostały udokumentowane oraz jednocześnie potwierdzone przez
najnowsze badania oraz doniesienia ośrodków naukowych w Polsce. Można
zatem stwierdzić, iż firma FN Agro Polska Sp. z o.o. widząc
zadowolenie producentów poprzez osiągane plony dzięki stosowaniu nawozów
Wuxal kieruje się przesłaniem: uznana marka nawozów, sprawdzone efekty działania.

(Artykuł ze strony dystrybutora nawozów w Polsce – FN Agro Polska Sp. z o.o. – fnagro.pl)