YaraLiva Tropicote – polecamy w uprawach sadowniczych i przy produkcji rozsady warzyw

YaraLiva™ TROPICOTE
saletra wapniowa Yara 25kg


YaraLiva™ TROPICOTE™

Granulowana saletra wapniowa do stosowania posypowego z biodegradowalną otoczką.

Zawartość składników pokarmowych:

azot całkowity – 15,5% N (w tym: 14,4% N-NO3 i 1,1% N-NH4); wapń – 26,3% CaO

Co wyróżnia posypowe saletry wapniowe YaraLiva™:

– doskonałe źródło azotu, wapnia oraz boru (NitraBor™) w szybko przyswajalnych, saletrzanych formach;

– biodegradowalna otoczka wpływająca na poprawę właściwości wysiewnych i równomierność dostępu składników dla roślin;

– wpływ na wielkość plonu – szybko działająca forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;

– wpływ na jakość plonu – wysoka zawartość natychmiast
dostępnego wapnia poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą
kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich
podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;

– pozytywny wpływ na strukturę gleby i poprawę jej właściwości powietrzno-wodnych oraz stabilizację odczynu.

Zalecenia stosowania:

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ stosuje się
pogłównie w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 100 – 300 kg/ha,
zależnych od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu:

– w uprawach sadowniczych: na początku wegetacji oraz w okresie kwitnienia i wzrostu owoców;

– w uprawach warzyw gruntowych od 2-3 tygodni po wysadzeniu rozsady lub wschodach (2-3 krotnie) co 2-3 tygodnie.

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ w uprawach pod
osłonami stosuje się w przypadku braku systemów umożliwiających
podawanie nawozów łącznie z podlewaniem, przede wszystkim pogłównie,
poprzez wysiew ręczny w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 2–3 kg
kg/100 m2 w okresach zapotrzebowania roślin na azot i wapń. YaraLiva™
NitraBor™ jest zalecany w przypadku gatunków wymagających dodatkowego
nawożenia borem oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ten
mikroelement (okres kwitnienia). W nawożeniu podstawowym posypowe
saletry YaraLiva™ stosuje się tuż przed siewem/sadzeniem, głównie w
przypadku kwaśnego odczynu i/lub niskiej zasobności podłoża w wapń, w
dawce 3–5 kg/100 m2.