Zwalczanie mszycy w sadzie i ogrodzie

 

AFIK – preparat do likwidacji mszyc i roztoczy na roślinach rolniczych,
sadowniczych i ozdobnych. Działa w sposób mechaniczny poprzez
utworzenie błony okrywającej i unieruchamiającej szkodniki.


Zawiera naturalne polisacharydy.

Karencja, prewencja

 • nie dotyczy

Zakres stosowania, dawki:

Rośliny rolnicze i warzywa

 • Stosować: 0,2 – 0,3 % cieczy roboczej (200 ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody)

Dawka: 200 l cieczy roboczej/ha
Rośliny sadownicze i ozdobne

 • Stosować: 0,3 % cieczy roboczej (300ml preparatu rozcieńczyć w 100 l wody)

Dawka: 500 – 1000 l cieczy roboczej/ha

Uwaga

 • Stosować po wystąpieniu pierwszych szkodników.
 • Przed sporządzeniem wodnego roztworu preparat dokładnie wymieszać.
 • Przed zastosowaniem preparatu na rośliny na każdej uprawie
  wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie
  wystąpiły objawy uszkodzenia rośliny.
 • Preparat działa wyłącznie mechanicznie w kontakcie ze
  szkodnikami, dlatego wymagane jest całkowite pokrycie powierzchni liści,
  także od spodu.
 • Zaleca się powtórzyć zabieg po 5-7 dniach, w przypadku zauważenia żywych poruszających się szkodników.

www.sadownictwo.co/AFIK 

 

DECIS MEGA 50 EW – jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) –50 gw1 litrześrodka (4,80 %).

Stosowanie produktu:
Burak cukrowy
Zwalczane agrofagi
 • Drobnica burakowa
 • Mszyca trzmielinowo-burakowa
 • Pchełka burakowa
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania : 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,2 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Mszyca burakowa – stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
Pchełka burakowa, drobnica burakowa – stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Śmietka ćwiklanka – stosować tuz po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka)
Jabłoń
Zwalczane agrofagi
 • Kwieciak jabłkowiec
 • Mszyca jabłoniowo – babkowa
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Kwieciak jabłkowiec
– stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
Zabieg wykonać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 12oC.
Mszyca jabłoniowa – stosowac po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Kapusta biała głowiasta
Zwalczane agrofagi
 • Bielinek kapustnik
 • Bielinek rzepnik
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Uwagi Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik – stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Pomidor w gruncie
Zwalczane agrofagi
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Uwagi Stonka ziemniaczana – stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Porzeczka czarna
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Mszyce – stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Pszenica ozima, jęczmień jary
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
 • Skrzypionki
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Uwagi Mszyce – stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Skrzypionki – stosować od poczatku wylęgania się larw.
Róża w gruncie
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
 • Skoczek różany
Dawka Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Uwagi Mszyca różano-szczeciowa – stosować po zauważeniu szkodnika.
Skoczek różany – stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
Rzepak jary i ozimy
Zwalczane agrofagi
 • Chowacz podobnik
 • Mszyca kapuściana
 • Pchełka rzepakowa
 • Pchełki
 • Pryszczarek kapustnik
 • Słodyszek rzepakowy
Dawka Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik), mszyca kapuściana:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozebnego):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa – stosować po wystąpieniu chrzaszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy (chowacz czterozebny) – stosować zgodnie z
sygnalizacją po wystapieniu chrzaszczy na roślinach w fazie zwartego
kwiatostanu, najpóżniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) – zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Mszyca kapuściana – stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Rzepak ozimy
Zwalczane agrofagi
 • Chowacz brukwiaczek
 • Gnatarz rzepakowiec
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Uwagi Gnatarz rzepakowiec – stosować po wystapieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

Chowacz brukwiaczek – stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.

Śliwa
Zwalczane agrofagi
 • Mszyce
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Mszyce – stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Truskawka
Zwalczane agrofagi
 • Kwieciak malinowiec
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Uwagi Kwieciak malinowiec – stosowac przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrzaszczy.
Ziemniak
Zwalczane agrofagi
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha.
Termin stosowania Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
Uwagi Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

www.sadownictwo.co/DECIS MEGA 50EW

Mospilan 20 SP to jeden z najczęściej stosowanych
środków ochrony roślin przeciwko szkodnikom. Można go używać do ochrony
zarówno roślin ozdobnych, sadowniczych jak i warzywnych. Wysoka
skuteczność, szybkość działania oraz selektywność wobec owadów
pożytecznych to zalety preparatu Mospilan 20 SP.
Popularny preparat Mospilan jest obecnie insektycydem o najszerszym
spektrum zwalczanych szkodników spośród preparatów zarejestrowanych na
polskim rynku.
Acetamipryd jest substancją powszechnie znaną i szeroko
rozpowszechnioną w świecie. W Polsce jest stosowany od 1996 roku.
Wszechstronna rejestracja tej neonikotynoidowej substancji aktywnej w
rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, w różnych fazach wzrostu i
rozwoju roślin, jest najlepszym dowodem na jej skuteczność.
Acetamipryd należy do nowej generacji substancji aktywnych,
stosowanych w małych dawkach, o działaniu selektywnym dla organizmów
pożytecznych, w tym zapylających.
13 marca 2014 r. preparat Mospilan 20 SP, którego substancją aktywną
jest właśnie acetamipryd, został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w
efekcie czego uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w
większości tradycyjnych, a także uprawianych na niewielką skalę gatunków
roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zakresem objął zwalczanie
większości szkodników zagrażających tym uprawom.
Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj
rośliny uprawnej i szkodnika przekracza 250 co czyni Mospilan
insektycydem o najszerszym zakresie etykiety spośród preparatów
zarejestrowanych na polskim rynku.

Poniżej przedstawiamy wykaz zastosowań środka Mospilan 20 SP ujęty w
zezwoleniu i etykiecie rejestracyjnej z 13 marca 2014 r. (nr R-82/2014)
(tabela).

Roślina uprawna Zwalczany szkodnik
Ziemniak larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Rzepak ozimy słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Brzoskwinia zwójka bukóweczka* zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne
zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Czereśnia nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*,
kwieciak pestkowiec*
Grusza owocówka jabłkóweczka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*, miodówki gruszowe: plamista*, czerwona*,
żółta*; śluzownica ciemna*, kwieciak gruszowiec*, pryszczarek
gruszowiec*
Jabłoń mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica
jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica
korówka
Morela zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne
zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Śliwa mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, zwójka
bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki*
oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, misecznik śliwowy*
Wiśnia nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka
siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode
gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*,
kwieciak pestkowiec*
Agrest zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne
młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, przeziernik porzeczkowiec*
Borówka wysoka zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne
zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*,
ogrodnica niszczylistka*, pryszczarek borówkowiec*
Leszczyna zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*
Malina zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne
młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik maliniaczek*,
kwieciak malinowiec*, kistnik malinowiec*, pryszczarek namalinek
łodygowy*, przeziernik malinowiec*
Porzeczki czarna, czerwona, biała zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*
i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*,
krzywik porzeczkowiaczek*, pryszczarek porzeczkowiak liściowy*,
owocnica porzeczkowa*, przeziernik porzeczkowiec*
Truskawka opuchlaki, kwieciak malinowiec*, zmieniki*, wciornastki*
Winorośl zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne
zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*,
ogrodnica niszczylistka*
Bób strąkowiec bobowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*
Burak ćwikłowy pchełka burakowa*, drobnica burakowa*
Cebula chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiorki*, wciornastki w tym tytoniowiec*, śmietka cebulanka*, mszyce*
Czosnek mszyce*, śmietki* w tym cebulanka*
Dynia wciornastki*, zmieniki*
Fasola strąkowiec fasolowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec*, zmieniki*
Groch strąkowiec grochowy*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, wciornastki* – grochowiec* i tytoniowiec*
Kapusta brukselska pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz
rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka kapuściana*,
mszyce* Kapusta głowiasta pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz
brukwiaczek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*
Kapusta pekińska pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiaczek*, gnatarz
rzepakowiec*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka kapuściana*,
mszyce*
Kawon (arbuz) wciornastki*, zmieniki*
Melon wciornastki*, zmieniki*
Ogórek wciornastki*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*, zmieniki*
Papryka wciornastki*, mszyce*, śmietki*, zmieniki*
Pomidor skoczogonki*, mszyce* Por chowacz szczypiorak*, młode gąsienice
wgryzki szczypiorki*, wciornastki* w tym tytoniowiec*, śmietka
cebulanka*
Sałata mszyce* Szpinak mszyce*, śmietki* w tym kiełkówka* i glebowa*
Pod osłonami: oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, sałata mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, zmieniki*, pchełki*
Rośliny ozdobne – w polu i pod osłonami mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, czerwce*, zmieniki*
Lasy brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójki jodłowe, barczatka sosnówka,
osnuja gwiaździsta, boreczniki sosnowe, śmietka modrzewiowa, ochojniki
Lasy i szkółki – drzewa i krzewy iglaste i liściaste; plantacje nasienne świerka i modrzewia mszyce*, skoczogonki*, krobik modrzewiowiec*
* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych
Źródło: SumiAgro Poland
 Informujemy, że publikowane na
niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W
celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i
ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony
roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i
informacje dotyczące produktu.